(TBMK) - Sáng 12/8, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Tham dự hội nghị có đại biểu đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một số Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và đại biểu đến từ 19 tỉnh, thành gồm: 14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ – Duyên hải miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và 5 tỉnh Tây Nguyên.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung cho biết, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Vùng Tây Nguyên có vị trí chiến lược thuộc khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng bình quân của 14 tỉnh miền Trung là 8,5% và 5 tỉnh Tây Nguyên là 7,3%, đều cao hơn bình quân chung cả nước. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cho rằng, Thừa Thiên-Huế cũng như nhiều tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên còn khó khăn về hệ thống hạ tầng; quy mô kinh tế nhỏ, chưa tự cân đối ngân sách, thu nhập bình quân đầu người thấp. Do vậy, cần có sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương và các bộ, ban ngành trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Vùng; cần có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù trong huy động và phân bổ các nguồn lực cho Vùng năm 2020, giai đoạn 2021-2025, nhằm tạo kết nối, mang tính đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Vùng nhanh và bền vững, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu. Trên tinh thần hợp tác, liên kết, Thừa Thiên-Huế cam kết đồng hành cùng với 19 tỉnh/thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên trong liên kết, phát triển Vùng.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày các báo cáo về “Tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư phát triển năm 2019, dự kiến năm 2020 vùng miền Trung và Tây Nguyên”; “Định hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025”. Hội nghị đã dành thời gian để trao đổi, thảo luận, tìm ra định hướng phát triển giữa hai khu vực, giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cản trở trong thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Authors