Từ năm 2017 đến nay, điểm nổi bật trong hoạt động chăm sóc khách hàng của EVN là liên tục đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa lợi ích người sử dụng điện.


Giai đoạn 2013-2017, chỉ riêng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng, EVN đã xây dựng và triển khai 27 phần mềm hiện đại. Một số phần mềm tiêu biểu gồm: hệ thống quản lý thông tin khách hàng CMIS 2.0; thu tiền và chấm xóa nợ hóa đơn điện tử qua máy POS/máy tính bảng; áp dụng công nghệ mã vạch trong công tác quản lý đo đếm, chấm xóa nợ…

EVN áp dụng công nghệ hiện đại khi đo chỉ số điện năng tiêu thụ.

Việc triển khai phần mềm in, thu tiền điện qua đầu đọc mã vạch và chấm xóa nợ nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc giám sát, điều hành công tác thu tiền điện, chấm xóa nợ tại các đơn vị.Công nghệ này cũng khắc phục nhược điểm từ việc thu tiền điện trên nhiều địa
điểm khác nhau như: làm tốn thời gian, không kiểm soát được số liệu công nợ chính xác hàng ngày của các bộ phận thu tiền điện.

Liên Minh

Authors