tbmk – Sau gần 10 năm thành lập, bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới đến nay, Đa Quyn đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, đời sống của nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn chuyển biến theo hướng tích cực.  


Đa Quyn là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đức Trọng được thành lập năm 2009, với tổng diện tích đất tự nhiên 17.026,63 ha, toàn xã có 1.069 hộ với 4.285 khẩu, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 83,1% dân số toàn xã, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Năm 2011, khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người của Đa Quyn rất thấp, chỉ khoảng 10 triệu đồng/người/năm, nhưng đến năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đã lên 35,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 48,1% vào năm 2011 xuống còn khoảng 6% năm 2018 này. Đồngthời, giảm phụ thuộc, trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi giữa các gia đình, dòng họ, giữa các thôn, bản.

Trong thực hiện xây dựng NTM, chính quyền Đa Quyn triển khai hiệu quả nhiều chương trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi. Ngoài ra, xã cũng rất tích cực trong việc vận động nhân dân đóng góp kinh phí chỉnh trang 35 nhà ở, tu sửa đường đi, lắp đặt điện thắp sáng tại khu dân cư 8/8 thôn, với kinh phí hơn 250 triệu đồng.

Mặc dù đạt được kết quả khá toàn diện nhưng tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM ở xã Đa Quyn vẫn còn chậm, một số chỉ tiêu đạt tiêu chí còn thấp như độ cứng hóa đường trục nội đồng, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm mới đạt 51,8%; tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 26,3% còn thấp. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 đạt 6,92%, tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định đạt 76,7%…

Do đó, tiến trình phát triển theo hướng hiện đại, trong bước chuyển mình quan trọng này,lãnh đạo và nhân dân Đa Quyn tập trung phát triển kinh tế- xã hội hơn nữa,  nhằm tạo nên sự bứt phá, tăng tốc về đích nông thôn mới.Theo ông Hồ Đăng Thành – Bí thư Đảng ủy xã Đa Quyn, sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu  quốc gia xây dựng nông thôn mới, dự kiến đến hết năm 2018, xã đạt 19/19 tiêuchí.

Ngô Tuấn

Authors