*Đặc  điểm và tình hình chung.

Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở  – Công tác quản lý Nhà nước về du lịch Hà Giang (DLHG)  bước đầu đã được nâng cao. Công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch được chú trọng. Công tác đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ cho du lịch được tăng cường. DLHG Hà Giang đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư; tạo việc làm; đón ngày càng nhiều du khách quốc tế và nội địa. Mạng lưới kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển; Các sản phẩm du lịch được hình thành và phát triển ngày càng đa dạng. Công tác xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch được đẩy mạnh; Chất lượng nguồn nhân lực du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng cao, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng bình quân gần 32,5%/năm.

Vẻ đẹp Cao nguyên đá Đồng Văn vào mùa hoa Tam Giác Mạch

Dù thế – DLHG, vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập; nhiều khó khăn, trở ngại, như hoạt động du lịch còn chủ yếu dựa vào tự nhiên; kết quả chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, phát triển nhưng vẫn ẩn chứa nhiều nguy cơ, thiếu bền vững; Các cơ chế chính sách cho phát triển du lịch còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng kịp thời cho các đối tượng tham gia trong lĩnh vực du lịch khác, đặc biệt là cơ chế cho khối doanh nghiệp (DN, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ (SXKD DV) du lịch, còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi…

*Nỗ lực phát triển.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định phát triển du lịch bền vững là một trong năm chương trình trọng tâm.

Các địa phương đã chỉ đạo xây dựng Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, dự án, đề án cụ thể phát triển du lịch, tập trung vào việc khai thác tiềm năng du lịch theo theo điều kiện cụ thể của từng địa phương. Tỉnh đã ban hành Chương trình số 29-CTr/TU ngày 24-7-2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU ngày 24-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị. Phê duyệt Đề án Xúc tiến Quảng bá DLHG, giai đoạn 2016 – 2020; Đề án phát triển nguồn nhân lực  DL tỉnh đến năm 2025.

Hiện tỉnh Hà Giang đang tập trung triển khai thực hiện các quy hoạch, bao gồm: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (sau đây viết tắt là CN ĐĐV)  giai đoạn 2012 – 2020, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 310/QĐ-TTg ngày 07/02/2013; Quy hoạch tổng thể phát triển DLHG Hà Giang đến năm 2020, hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định1646/QĐ-UBND ngày 20/8/2014; Quy hoạch xây dựng CVĐ ĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 07/4/2017; Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia CNĐ ĐV đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2057/QĐ-TTg ngày 21/12/2017…

Nhờ những đột phá đồng bộ –  Lượng khách du lịch đến với Hà Giang tăng lên nhiều so với trước. Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 đơn vị kinh doanh lữ hành (KDLH) quốc tế và 5 Cty KDLH nội địa. Hoạt động KD của doanh nghiệp LH đang từng bước phát huy có hiệu quả về xây dựng sản phẩm; kết nối tour; quảng bá hình ảnh của du lịch Hà Giang đến với các thị trường đối tác. Toàn tỉnh hiện cũng đã phát triển được 216 cơ sở lưu trú, trong đó 01 khách sạn 3 sao , 18 khách sạn 2 sao, 42 khách sạn 1 sao, 134 nhà nghỉ, 21 homestay. Hiện tại có 02 cơ sở quy mô 4 sao đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018, đầu 2019 …

Thực tế Hà Giang có nhiều lợi thế về tài nguyên sinh thái tự nhiên và nhân văn để phát triển các loại hình du lịch. Hiện nay Tỉnh đang tập trung khai thác và xây dựng các sản phẩm du lịch như: Du lịch danh thắng, cảnh quan tự nhiên gắn với Làng văn hóa du lịch cộng đồng; du lịch lịch sử văn hóa, công trình kiến trúc, di tích khảo cổ, du lịch tâm linh; du lịch mạo hiểm hang, động, du lịch thể thao, Du lịch làng nghề truyền thống gắn với sản phẩm quà tặng lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ; Du lịch chợ phiên vùng cao, các Lễ hội truyền thống, lẽ hội mới gắn với du lịch nông nghiệp trải nghiệm, Du lịch nghiên cứu, MC, du lịch sinh thái, vườn Quốc gia, các khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí…

Với tiềm năng du lịch đa dạng có thể hình thành nhiều chương trình du lịch hấp dẫn, đặc biệt là các chương trình du lịch ngắm phong cảnh thiên nhiên, du lịch sinh thái, mạo hiểm, du lịch lịch sử, văn hóa, tìm hiểu các lễ hội của đồng bào các dân tộc, thăm bản làng dân tộc, thăm chợ vùng cao, thăm ruộng bậc thang. Đặc biệt hơn nữa là khai thác tốt sản phảm du lịch địa chất trên vùng CVĐCTC UNESCO CNĐ Đồng Văn. Đây là nét văn hóa khác biệt để tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo đối với thị trường khách du lịch quốc tế; Khôi phục, bảo tồn và phát huy có trọng điểm các lễ hội truyền thống của các dân tộc; các làn điệu dân ca, dân vũ dân gian để phục vụ Du lịch; Phát triển các loại hình du lịch mới có gắn yếu tố văn hóa đặc thù địa phương với các hoạt động khám phá như du lịch địa chất, mạo hiểm, du lịch trải nghiệm, các khu công nghiệp, nguồn suối khoáng, khu bảo tồn tự nhiên, đa dạng sinh học… Xây dựng các phương án bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch, đảm bảo phát triển theo hướng bền vững. Thời gian tới tỉnh tập trung vào một số nội dung sau:

  1. Khai thác có hiệu quả các lợi thế của tỉnh về phát triển du lịch để trở thành một điểm đến hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế và nội địa. Tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của du lịch vào tổng sản phẩm trong tỉnh và giải quyết việc làm.
  2. Xây dựng các quy chế, quy định quản lý du lịch theo hướng bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch và du khách.
  3. Tiếp tục tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch, liên kết, hợp tác phát triển trong nước và quốc tế; Tăng cường trao công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển du lịch; Liên kết phát triển kết cấu hạ tầng, vật chất kỹ thuật dịch vụ du lịch; đẩy mạnh khai thác thế mạnh sản phẩm du lịch sẵn có…
  4. Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch đồng thời với phát triển các sản phẩm du lịch mới để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường và xu hướng thay đổi nhu cầu. Khuyến khích phát triển các loại hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, bảo tồn giá trị di sản tự nhiên, lịch sử và văn hóa.
  5. Nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch tập trung ưu tiên tại một số vùng trọng điểm. Xây dựng môi trường du lịch, văn minh, thân thiện, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giảm thiểu tác động tiêu cực trong quá trình phát triển.
  6. Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động du lịch phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhằm giảm thiểu tính thời vụ, phát huy tối đa công suất cơ sở vật chất, giảm tải cho tài nguyên và nâng cao hiệu quả kinh tế. Liên kết đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch.

Để DLHG có những bứt phá xứng tầm tiềm năng và kỳ vọng của du khách – Tỉnh Hà Giang nói chung, ngành DLHG nói riêng rất cần sự quan tâm đầu tư hơn nữa của Đảng và Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành hữu trách.

Để miền Tột Bắc, phên dậu của tổ quốc là Hà Giang, vùng đất có nhiều tiềm năng, cảnh đẹp hùng vĩ và tráng lệ – Sẽ luôn là điểm đến, trong lựa chọn của du khách trong và nước ngoài.

Triệu Thị  Tình (Phó Giám Đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Hà Giang)

Authors