(TBMK) - Từ đầu năm 2019 đến nay, Dự án AMD Bến Tre đã tích cực hoạt động, nâng cao năng lực thích ứng nhằm hỗ trợ sinh kế ổn định, tăng thu nhập cho người dân Bến Tre trong điều kiện bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH).

Thời gian qua, Dự án AMD đã tổ chức 57 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất do các doanh nghiệp tham gia PPP; 58 lớp đào tạo nghề; 641 tiểu DA được tài trợ từ Quỹ CFAF và 48 mô hình trình diễn, đã góp phần tạo ra 8.105 việc làm mới.

Theo đánh giá, đến nay có 6.063 hộ nghèo và cận nghèo có chỉ số sở hữu tài sản được cải thiện ít nhất 25%. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 20,26% (theo chuẩn cũ) tại 30 xã DA. Đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm xuống còn 15% (theo chuẩn mới). Đến nay, đã có 100% xã, phường, thị trấn và 100% huyện, thành phố thực hiện lập kế hoạch có sự tham gia định hướng thị trường thích ứng với BĐKH hàng năm. Đến cuối năm 2018, có 15.514 người nghèo và cận nghèo tăng tối thiểu 30% chỉ số thích ứng với BĐKH. Có 12,746 triệu USD được đầu tư vào các hệ thống canh tác thích ứng với BĐKH, và các doanh nghiệp ở các xã DA. Đến nay, DA triển khai được 2 gói hệ thống canh tác (lúa sạch – tôm càng xanh – tôm biển/cua luân canh; bò – trùn quế – ếch, tôm càng xanh, gà. Có 1.941 hộ tham gia nhân rộng 15 mô hình trình diễn thích ứng BĐKH thành công.

Sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa góp phần nâng cao thu nhập cho người nghèo nông thôn

Tính đến thời điểm hiện tại có 1.410 nhóm tín dụng tiết kiệm với 5.550 thành viên, trong đó có 1.957 thành viên là hộ nghèo, 4.910 thành viên nữ. 100% xã DA có ban giám sát công trình cơ sở hạ tầng xã có đủ khả năng giám sát, kiểm tra và duy tu bảo dưỡng các công trình trên địa bàn xã. Có 4.697 hộ, trong đó có 3.345 hộ nghèo được đồng cấp vốn để tiến hành các hoạt động đầu tư hệ thống canh tác thích ứng BĐKH. Có 888 ngàn USD được đầu tư vào 24 mô hình hợp tác công tư; 178 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào các hoạt động của DA. Giải ngân từ đầu DA đến nay 424,61 tỷ đồng, đạt 82% hiệp định.

Về thực hiện các quỹ đầu tư, Quỹ tín dụng nông thôn, đến nay có 1.410 nhóm tín dụng tiết kiệm với 5.550 thành viên. Tổng vốn xoay vòng từ đầu DA đến nay lên đến 154,86 tỷ đồng. Quỹ đồng tài trợ CFAF, có 641 tiểu DA mới được phê duyệt nhằm thực hiện các hoạt động đầu tư sinh kế phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay của người dân vùng DA, giúp tạo việc làm và giảm nghèo với 4.697 người hưởng lợi. Quỹ hợp tác công – tư PPP, có 24 DA đầu tư theo mô hình hợp tác công tư được IFAD phê duyệt trong các lĩnh vực: dừa hữu cơ, chỉ xơ dừa, chế biến dừa, kiểng lá, chế biến thủy sản, sản xuất nấm bào ngư… với tổng vốn đầu tư khoảng 79 tỷ đồng, trong đó vốn AMD 27,79 tỷ đồng. Quỹ hạ tầng thích ứng CIF gắn với phát triển chuỗi giá trị với 55 công trình đường giao thông, đê bao, cống, mạng lưới nước sạch… với tổng vốn đầu tư khoảng 119 tỷ đồng, trong đó vốn AMD 55 tỷ đồng. 14 công trình năm 2019 đã được phê duyệt và đang chờ điều chỉnh Hiệp định xong sẽ triển khai thực hiện.

Authors