TBMK – Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đồng Nai, sau đúng 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về phát triển “tam nông”, hạ tầng khu vực nông thôn được xây dựng mới và nâng cấp, thu nhập bình quân của nông dân tăng gấp 3,3 lần và đời sống tinh thần của bà con được nâng lên rõ rệt.


Tại hội nghị mới đây tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về phát triển “tam nông”, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhấn mạnh “Theo Kế hoạch đến năm 2020 Đồng Nai hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM). Và nếu như 2 huyện Tân Phú và Định Quán nỗ lực tăng tốc để cuối năm 2018 này đạt chuẩn huyện NTM, thì Đồng Nai sẽ là tỉnh đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành NTM và tiếp tục bước vào thực hiện NTM kiểu mẫu”.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường Tôn vinh những tập thể phát triển Tam nông xuất sắc

Vốn là tỉnh nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp, nhưng Đồng Nai lại rất quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Do đó khi có chủ trương phát triển “tam nông” của Trung ương Đảng, tỉnh đã phân định rõ nhiệm vụ của mỗi sở, ngành, đoàn thể, địa phương để thực hiện, cùng vào cuộc và chung tay xây dựng nông thôn của tỉnh ngày càng phát triển.

Đồng Nai cũng có những chính sách ưu tiên về vốn, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư, chuyển giao khoa học – công nghệ để tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Năng suất nhiều loại cây trồng như: bắp, rau, xoài, sầu riêng, chôm chôm… tăng 3-15%.

Ông Phạm Việt Phương, Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Trong giai đoạn 2008-2017, tổng vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho vùng nông thôn khoảng 10,5 ngàn tỷ đồng, chiếm 65% tổng vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh. Thu hút 735
dự án đầu tư vào vùng nông thôn có tổng vốn gần 210 ngàn tỷ đồng”.

Đồng Nai hiện đã có 8 huyện, 129/133 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh đang dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới”. Những xã, huyện sau khi hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới đã tiếp tục thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuy đang dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới nhưng tỉnh vẫn tìm ra những hạn chế để có giải pháp khắc phục, tạo những bước đột phá, giúp tam nông tiếp tục phát triển bền vững.

Ông Huỳnh Thành Vinh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tập trung vào các giải pháp để sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững gắn với cơ cấu lại các hình thức tổ chức sản xuất, phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng và phát triển thương hiệu. Đồng thời giải quyết đầu ra cho nông sản để tăng sức cạnh tranh trên thị trường”.

Mục tiêu của Đồng Nai là đạt tốc độ tăng GDP nông nghiệp 3,54%/năm, tỉ trọng lao động nông nghiệp vào năm 2025 giảm 40%, giá trị sản xuất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản 140-150 triệu đồng/hécta/ năm (hiện gần 118 triệu đồng/hécta) và thu nhập của nông dân tăng 1315%/năm.

                                                                                  Ngô Tuấn

Authors