TBMK – Mới đây, Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Đồng Nai đã thống nhất công nhận 5/5 xã của TP. Biên Hòa và 3 xã: Thanh Sơn, Tà Lài, Phú An của huyện Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới.


Theo đó, tính cả TP. Biên Hòa và huyện Tân Phú đến nay đều đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới với 100% xã được công nhận đạt chuẩn. Tuy nhiên, cả hai địa phương vẫn còn một số tồn tại về tiêu chí giao thông, diện mạo nông thôn một số nơi chưa thật xanh, sạch. Riêng TP.Biên Hòa cần có giải pháp về nguy cơ quá tải trường học và tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự do tỷ lệ tăng dân số cơ học nhanh…

thời báo mêkong
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh chủ trì buổi làm việc.

Như vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 132/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2018 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh, trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thành lập hồ sơ đề nghị xét công nhận TP. Biên Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và công nhận Tân Phú đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018; đồng thời hoàn thành việc xây dựng, ban hành đề án “Xây dựng huyện Xuân Lộc đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu”.

Ngô Tuấn

Authors