(TBMK) – Với mục tiêu chiến lược hiện đại hóa lưới điện, cải thiện độ ổn định và nâng cao độ tin cậy trong việc cung cấp điện, tăng chất lượng dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PCVP) đã triển khai thực hiện đầu tư nhiều dự án điện áp dụng khoa học – công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Trong nhiều năm qua, PCVP luôn tập trung áp dụng hiệu quả khoa học – công nghệ và công nghệ thông tin trong việc hiện đại hóa lưới điện và trong công tác quản lý, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, hạn chế tổn thất điện năng. Điển hình là các dự án lắp đặt recloser (máy cắt tự đóng lại), thiết bị chỉ báo sự cố, khoanh vùng sự cố đã mang lại nhiều kết quả trong công tác quản lý vận hành.

Đến năm 2020, PCVP phấn đấu cơ bản hoàn thiện lưới điện theo tiêu chí hiện đại hóa, PCVP đang triển khai thực hiện đầu tư nhiều dự án để xây dựng, hoàn thiện và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh như: Lắp đặt thiết bị LBS cho lưới điện trung áp năm 2019; Lắp đặt thiết bị Recloser cho lưới điện trung áp năm 2019; Lắp đặt thiết bị cảnh báo sự cố cho lưới điện trung áp năm 2019…

Tuấn Anh (PC Vĩnh Phúc)

Authors