(TBMK) - Từ đầu tháng 3/2019, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã giao chỉ tiêu triển khai việc nhắn tin qua Zalo năm 2019 cho các Điện lực.

Sau 3 tháng triển khai thực hiện, có 02 Điện lực phát triển được nhiều khách hàng nhận tin nhắn qua Zalo, đó là, Điện lực Cẩm Phả phát triển được 2950 khách hàng và Điện lực Bình Liêu phát triển được 1.550 khách hàng.

Để kịp thời động viên CBCNV đã tích cực trong việc hướng dẫn khách hàng cập nhật sử dụng nhận tin nhắn từ Zalo của Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh đã thưởng nóng cho Điện lực TP Cẩm Phả và Điện lực Bình Liêu mỗi Điện lực 2 triệu đồng.

Authors