TBMK – Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc, là tỉnh duy nhất có chung đường biên giới với 2 quốc gia Lào và Trung Quốc, Điện Biên có địa hình rất phức tạp, chủ yếu là đồi núi dốc, hiểm trở và chia cắt mạnh. Do đó, cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học ở Điện Biên còn nhiều thiếu thốn.


Với đội ngũ hơn 15.900 công chức, viên chức, cán bộ quản lý giáo dục tâm huyết với nghề, ngày lại ngày bám lớp, bám bản truyền thụ kiến thức cho học sinh thì chất lượng giáo dục ở Điện Biên ngày càng tăng là điều tất yếu.

Từ chỗ thiếu giáo viên ở tất cả các cấp học, chỉ sau thời gian ngắn tuyển dụng, tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, đến nay đội ngũ nhà giáo của tỉnh đạt chuẩn và trên chuẩn từ 98,9% trở lên.

Trong số 449 trường của 4 cấp học có 315 trường (chiếm 63,13%) đạt chuẩn quốc gia.Kết thúc năm học 2017 – 2018, tỷ lệ 96,4% trẻ mầm non đi học chuyên cần; 98,24% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học; 99,9% học sinh THCS và 98,5% học sinh THPT lên lớp đã chứng minh cho thành tích học tập của các em.

Với trên 186.000 học sinh, sinh viên, tỉnh Điện Biên bước vào năm học 2018 – 2019, ngành Giáo dục và Ðào tạo Điện Biên đề ra 9 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp. Trọng tâm là sắp xếp, tổ chức lại hệ thống mạng lưới các cơ sở giáo dục và tăng tỷ lệ huy động dân số trong độ tuổi đến trường; tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục…

Một số xã, bản vùng cao, vùng xa biên giới còn thiếu nhiều lớp học và phòng học tạm, ngoài sự đầu tư của Nhà nước, ngành tích cực, chủ động tìm kiếm, kêu gọi các nhà tài trợ, các tổ chức hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất. Cùng với đó là tuyên truyền, vận động, huy động nhân dân, giáo viên và học sinh tham gia đóng góp nhân lực, vật lực làm nhà lớp học, nhà công vụ, nhà nội trú theo tiêu chí “ba cứng”, phục vụ nhu cầu dạy và học của học sinh. Với những nhiệm vụ và nhóm giải pháp cụ thể – tin rằng – chất lượng giáo dục của tỉnh Điện Biên sẽ ngày càng được nâng cao.

Thuỳ Chi 

Authors