(TBMK) – Dự án Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh công suất 30.000m3/ngày đêm do Công ty CP Nước sạch Bắc Ninh và Công ty TNHH Long Phương làm nhà đầu tư.

Đến nay, các nhà thầu đã hoàn thành việc xây dựng và lắp đặt các tuyến ống nước thô, ống cấp nước, cấp khí ống của bể chứa nước sạch, bể lắng lamella, bể lọc nhanh, trạm bơm nước thô, trạm bơm nước sạch; thi công xong tuyến cáp ngầm 35kV và trạm biến áp 560kVA – 35(22)/0,4kV. Hiện các nhà thầu đang tập trung vệ sinh, thử tải các bể; lấp đất nền móng công trình; đấu nối điện trạm bơm nước thô; kết nối bể chứa với trạm bơm 2…

Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6/2019.

Authors