(TBMK) - Sáng 26/7, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Lào tổ chức Hội thảo Báo chí quốc tế với chủ đề “Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số”.

Chủ tịch Hội Nhà báo hai nước Việt Nam – Lào giao lưu, chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Nhà báo Thuận Hữu – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng; hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện, gắn bó, thủy chung. Báo chí hai nước Việt Nam và Lào đều thực hiện sứ mệnh cao cả, là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân.

Hội Nhà báo Việt Nam và Lào đã có truyền thống hợp tác, hữu nghị, góp phần quan trọng tăng cường mối quan hệ giữa hai nước. Hội Nhà báo hai nước đã có nhiều hình thức phối hợp chặt chẽ trong cung cấp thông tin một cách toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của hai nước trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Bên cạnh trao đổi thông tin, Hội Nhà báo Việt Nam và Lào còn hợp tác thực hiện đào tạo nghiệp vụ báo chí, nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của các nhà báo mỗi nước, nắm bắt và tiếp cận đào tạo báo chí đa phương tiện, bắt kịp xu hướng phát triển báo chí hiện đại trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Hội Nhà báo Lào – ông Savankhone Razmountry nhấn mạnh tại Hội thảo, báo chí hai nước đều có nhiệm vụ thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; là diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân mỗi nước.

Hội Thảo Báo chí quốc tế với chủ đề “Báo chí Việt – Lào trong kỷ nguyên truyền thông số” là dịp trao đổi kinh nghiệm của hai Hội và báo chí hai nước trong việc xây dựng nền báo chí trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và kỷ nguyên truyền thông số; là cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp giữa các nhà báo hai nước, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt hai nước Việt Nam – Lào trong tình hình mới.

Authors