(TBMK) – Thời gian qua, một số vụ việc về giải quyết khiếu nại đất đai cũng như thái độ khi tiếp dân của cán bộ Lãnh đạo cấp phòng, liên quan đến Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã Gia Nghĩa đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Đã không ít ý kiến bức xúc về sự hạn chế trong công tác chuyên môn cũng như hạn chế trong nhận thức xã hội của một số cán bộ, ngay cả cán bộ cấp phòng, khi giải quyết các vấn đề vốn dĩ đã tiềm ẩn nhiều sự nhạy cảm là đất đai – Khi tiếp và giải quyết công việc liên quan đến quyền lợi của dân.

 Có ý kiến đã băn khoăn: Liệu lãnh đạo các cấp của tỉnh Đắk Nông có biết hạn chế này của cán bộ cấp dưới?

Để có câu trả lời sát thực và khách quan về các ý kiến này – Chúng tôi đã tìm hiểu thực tế và đã thấy điều rất đáng ghi nhận: Lãnh đạo Tỉnh Đắk Nông đã có những chỉ đạo sát sao, kịp thời để khắc phục, giải quyết tình trạng này.

Đơn cử một minh chứng: Ngay sau khi vụ việc, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thị xã Gia Nghĩa có những lời lẽ phát ngôn không đúng mực với người dân  và những phương án giải quyết không thỏa đáng với người dân liên quan đến việc đất đai, gây bức xúc trong dư luận – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Bốn đã lập tức chỉ đạo cơ quan chức năng gấp rút xác minh và làm rõ vụ việc. Nếu dư luận là đúng, Lãnh đạo tỉnh yêu cầu: Xử lý nghiêm, không bao che dung túng.

Thực tế, trước khi sự việc kể trên xảy ra, UBND tỉnh Đắk Nông đã liên tục có các văn bản (số 751 ngày 25/2 và số 1233 ngày 25/3) về việc tiếp tục chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) trong giải quyết thủ tục HC ở lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Tài nguyên – Môi trường và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã. Theo đây, Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã nghiêm khắc yêu cầu lãnh đạo các đơn vị liên quan tập trung chấn chỉnh công tác quản lý đất đai; kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết thủ tục HC thuộc lĩnh vực đất đai. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm, tiêu cực, tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật. Công văn số 751/UBND-NN, ngày 25/2/2019 “V/v: Tăng cường chấn chính công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh”, do Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đắk Nông, ông Trương Thanh Tùng ký và ban hành, đã chỉ đạo rõ, trong mục 1: Yêu cầu UBND các Huyện, thị xã: Thực hiện tốt công tác CCTTHC trong quản lý Nhà nước về đất đai theo hướng thuận tiện, giảm những thủ tục không cần thiết để rút ngắn tối đa thời gian giải quyết công việc nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi, nghĩ vụ của người sử dụng đất..; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCTTHC trong quản lý đất đai, tráng tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy Nhà nước đối với những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền, hách dịch trong thực thi công vụ; đồng thời thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ địa chính theo quy định…

Tiếp tục, trong công văn số 1233, ngày 25/3/2019 “V/v: Chấn chính công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai” cũng do Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đắk Nông, ông Trương Thanh Tùng ký và ban hành- Tỉnh cũng đã chỉ đạo cụ thể: 1-Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Sở TN&MT, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Tỉnh, tập trung chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, theo ý kiến Chỉ đạo của UBND tỉnh, tại công văn số 751/UBND-NN, ngày 25/2/2019.

Tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý và kiến nghị xử lý đối với các vấn đề phát sinh, tiêu cực trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh…

Như vậy, trước thực tế tỉnh Đắk Nông nhận được đơn thư phản ánh của người dân về việc Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã Gia Nghĩa gây khó khăn, chậm giải quyết thủ tục HC về đất đai, gây dư luận không tốt trong nhân dân địa phương – Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông đã có những chỉ đạo kịp thời, sát sao, cụ thể với các đơn vị liên quan nhằm giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật cho người dân. Đồng thời nghiêm khắc yêu cầu các đơn vị quán triệt thực hiện tốt các quy định của pháp luật đất đai, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Đất đai 2013…

Từ sự việc cụ thể trên, có thể nhận thấy sự giám sát, chỉ đạo của chính quyền của tỉnh Đắk Nông là rất đáng ghi nhận, đặc biệt trong công tác đẩy mạnh CCTTHC.

Tin rằng – Những chỉ đạo thiết thực, cụ thể này của Lãnh đạo UBND Tỉnh Đắk Nông, sẽ góp phần quan trọng trong việc chấn chỉnh thái độ  và nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai và mang lại niềm tin cho nhân dân trên địa bàn Tỉnh về sự thực hiện nghiêm túc của Lãnh đạo Tỉnh Đắk Nông trong việc thực hiện chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về việc kiến tạo “Một chính quyền của dân, do dân và vì dân” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Ngô Tuấn

Authors