TBMK – HĐND tỉnh Đắk Nông mới đây đã thông qua Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.


Theo ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh Đắk Nông, ngành nông nghiệp của tỉnh hiện nay vẫn còn nhiều “điểm nghẽn”. Một trong những hạn chế lớn là tình trạng “trồngchặt” và ngược lại vẫn diễn ra khá phổ biến.

Người dân chưa thực hiện nghiêm túc về quy hoạch cây trồng, vật nuôi của tỉnh. Ví dụ như hồ tiêu quy hoạch đến năm 2020 là 14.000 ha nhưng đến hôm nay là 33.000 ha. Tình trạng trồng trên những diện tích đất không quy hoạch, không phù hợp với cây trồng cũng diễn ra phổ biến.

 Báo thời báo mê kông

Từ những bất lợi, khó khăn của ngành nông nghiệp, nhiều đại biểu, cử tri, người dân, doanh nghiệp cho rằng, việc ban hành Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là bước đi đúng, phù hợp với xu thế hiện nay.

Mục tiêu chung của đề án là nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 6,77,7%. Đến năm 2020 sẽ đạt một số chỉ tiêu như: tỷ trọng giá trị sản xuất của lĩnh vực nông nghiệp đạt 98,4%, thủy sản đạt 1,3%, lâm nghiệp đạt 0,3%. Tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 60%.

Ông Lê Diễn, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, đã nhấn mạnh, việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp là bước đi hướng đến một nền nông nghiệp bền vững. Không những vậy, việc thực hiện đề án sẽ là điều kiện để từng bước nâng cao chất lượng đời sống của người dân, giảm thiểu tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo các mục tiêu đã đề ra.

                                                                                            Ngô Tuấn

Authors