TBMK – Mới đây, tại TP. Buôn Ma Thuột đã diễn ra “Hội nghị khu vực hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trong tình hình mới: những vấn đề đặt ra đối với địa phương, doanh nghiệp” do UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị

Các tham luận của diễn giả, chuyên gia đều khẳng định, trong giai đoạn mới, tình hình quốc tế với nhiều chuyển biến căn bản, gắn với sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng 4.0 đang và sẽ làm thay đổi toàn diện và sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội và đặt ra những yêu cầu cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta.

Hội nghị tập trung phân tích những thuận lợi cũng như thách thức của các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; những vấn đề có liên quan và tác động trực tiếp đến từng doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập hiện nay.Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBNDtỉnh Đắk Lắk, cho rằng, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trong tình hình mới là chủ đề luôn được các nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân quan tâm, bởi quá trình hội nhập không chỉ tác động đến nền kinh tế của đất nước, mà còn tác động trực tiếp đến từng địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Hội nghị đã đem đến cho các địa phương và doanh nghiệp cách nhìn toàn diện hơn trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, trong đó có liên kết vùng, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tận dụng hiệu quả cơ hội do hội nhập quốc tế mang lại trong giai đoạn mới…

Ngô Tuấn

Authors