(TBMK) – Mới đây, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lăk đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn và kết nối thương mại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh.


Theo báo cáo, Đắk Lắ k hiện có 627.000ha đất nông nghiệp, với nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; 40.000ha mặt nước nuôi trồng thủy sản; 400 cơ sở chế biến nông sản… Sản phẩm nông sản trở thành ngành hàng chủ lực và mang lại giá trị kinh tế cao cho tỉnh.

Để sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, tăng cường khả năng cạnh tranh, tăng thu nhập cho nông dân, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 2662/QĐ-UBND về kế hoạch xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn giai đoạn 2017-2025.

thời báo mêkong
Đắk Lắk sơ kết chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn

Đến nay, Đắk Lắk đã có 22 cơ sở được chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn VietGAP (trong đó Nhà nước hỗ trợ 7 mô hình) trên các loại sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi. Dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ có 30 cơ sở được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; có 70 HTX liên kết với doanh nghiệp; 342 trang trại chăn nuôi liên kết với doanh nghiệp theo hình thức nuôi gia công.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã đề nghị tới đây các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung Quyết định số 2662/QĐ-UBND. Trong đó, chú ý đến vấn đề kêu gọi các nhà đầu tư tham gia xây dựng và phát triển mô hình chuỗi thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo mô hình chuỗi; hỗ trợ xúc tiến thương mại về phân phối, tiêu thụ sản phẩm thuộc mô hình chuỗi; tăng cường công tác tuyên truyền người tiêu dùng sử dụng sản phẩm VietGAP, hữu cơ…

Ngô Tuấn

Authors