TBMK – Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, chính quyền, các tổ chức đoàn thể – xã hội và nhân dân huyện M’Đrắk đã nỗ lực tìm kiếm cách làm phù hợp để chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.


Được chọn là xã điểm nông thôn mới của huyện M’Đrắk, sau hơn 6 năm triển khai, đến nay xã Ea Pil đã hoàn thành 13/19 tiêu chí và đang nỗ lực để “về đích” vào năm 2020.

báo thời báo mêkong
Nông dân có đất trên cánh đồng Đoàn Kết hiến đất làm đường và kênh mương

Quá trình xây dựng nông thôn mới của xã Ea Pil có sự đóng góp tích cực nguồn lực của nhân dân địa phương. Từ năm 2017 đến nay, nhân dân xã Ea Pil đã đóng góp được 320 triệu đồng để hỗ trợ đền bù đất quy hoạch nghĩa địa khu vực thôn 3; đóng góp tiền của, ngày công, máy móc để thi công công trình, bàn giao đưa vào sử dụng tuyến đường thôn 1 với tổng kinh phí 820 triệu đồng (trong đó, huyện hỗ trợ 600 triệu đồng, số còn lại do xã và nhân dân đóng góp); đã và đang triển khai tuyến đường thôn 2 đi thôn 13, triển khai làm tuyến đường từ thôn 14 đi thôn 5.

Ngoài ra, nhân dân các thôn 12, thôn 13 tự nguyện đóng góp tiền, tổ chức phóng tuyến làm được 4 km đường liên thôn với tổng kinh phí 38 triệu đồng; toàn xã làm mới 3 sân bóng chuyền bê tông số tiền 79 triệu đồng.

Ông Vũ Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Ea Pil, Trưởng Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Ea Pil khẳng định: “Chính sự đồng thuận của người dân là động lực để phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã ngày càng phát triển, góp phần đưa xã đạt 13/19 tiêu chí. Xã Ea Pil phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí về chợ, thu nhập và môi trường để đến năm 2020 xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện M’Đrắk, trong năm 2017, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện đã tự nguyện đóng góp được gần 1,4 tỷ đồng, 5.311 ngày công, hiến 5.400 m2 đất, nạo vét 14.200 m và đào đắp 1.500 m kênh mương, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường học, sửa chữa hội trường thôn, công trình thủy lợi, tu sửa đường giao thông, đường điện chiếu sáng, xây dựng cổng văn hóa, thu gom rác thải…

Từ đầu năm 2018 đến nay, nhân dân các xã Ea Trang, Ea Riêng, Ea Lai, Cư Prao, Ea Hmlay, Cư San đã đóng góp 2.253 ngày công lao động, hiến 10.144 m2 đất và nhiều cây trồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tu sửa hội trường thôn, sửa chữa nâng cấp đường giao thông, hệ thống thủy lợi…

Ngô Tuấn 

Authors