(TBMK) – Sự kiện ngày 22/4/2019 vừa qua - Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK. Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019; phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ; bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 cùng nhiều nội dung quan trọng khác - Đã làm nức lòng các cổ đông và các khách hàng đã đặt trọn niềm tin vào BAC A BANK lâu nay.

Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc BAC A BANK – Bà Thái Hương trả lời cổ đông

Đại hội đã nghe ông Đặng Trung Dũng – Phó Tổng Giám đốc Thường trực BAC A BANK thay mặt Ban Lãnh đạo Ngân hàng đọc Báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Theo Báo cáo, năm 2018, BAC A BANK đã chấp hành các tỷ lệ an toàn hoạt động, hầu hết các giới hạn và tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN được thực hiện đúng và vẫn còn biên độ giới hạn để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh. Hệ số CAR đạt 11,15% so với Quy định tối thiểu 9%; Tỷ lệ dự trữ thanh khoản là 18,32% so với Quy định tối thiểu 10%; Tỷ lệ cho vay/ tổng tiền gửi 73,79% so với Quy định tối đa 80%; Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 39,64% so với Quy định tối đa 40%; các chỉ tiêu khác đảm bảo thực hiện đúng quy định, riêng chỉ tiêu Tỷ lệ cho vay đầu tư, kinh doanh cổ phiếu/ Vốn điều lệ giảm dần theo Điều khoản chuyển tiếp và lộ trình đăng ký với NHNN.

Phó Tổng Giám đốc Thường trực BAC A BANK – Ông Đặng Trung Dũng báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Trên đà thành công và thắng lợi liên tiếp, BAC A BANK đã định hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019, với mức tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2018, với dự kiến: Tổng tài sản tăng 12,6%; vốn điều lệ tăng 19,1%; tiền gửi khách hàng tăng 15%; dư nợ cho vay tăng 15%; thu từ dịch vụ tăng 42,2; lợi nhuận trước thuế tăng 9,5%, số điểm giao dịch tăng thêm 11 điểm.

Cũng tại sự kiện, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ lên 6.550 tỷ đồng, thông qua việc phát hành thêm cổ phần phổ thông qua các hình thức: Thưởng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và Phát hành thêm cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Việc tăng vốn này nhằm đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn, nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động, nâng cao năng lực tài chính để đầu tư cũng như khả năng mở rộng và phát triển mạng lưới, đồng thời bổ sung thêm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Trong không khí sôi nổi của Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và nhất trí nội dung các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành. Các cổ đông tham dự đã sôi nổi thảo luận và đặt một số câu hỏi liên quan đến định hướng phát triển của ngân hàng trong năm 2019; Định hướng phát triển dịch vụ bán lẻ; Định hướng phát triển ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 trong hoạt động của ngân hàng, lộ trình triển khai tiêu chuẩn Basel II…

Theo Bà Thái Hương – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BAC A BANK: Năm 2019 – BAC A BANK xây dựng kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu phù hợp với định hướng quản trị, điều hành của Ngân hàng trên nền tảng phát triển ổn định và bền vững – mang lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông khi sở hữu cổ phiếu BAB. Các dự án do BAC A BANK tư vấn đầu tư sẽ hoạt động có lãi trong những năm tới, hứa hẹn nguồn thu phí dịch vụ đột phá trong giai đoạn 2019 – 2020. Với tư duy khác biệt của BAC A BANK: đồng hành cùng các dự án nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục và an sinh xã hội, hoạt động kinh doanh của BAC A BANK còn góp phần tạo cú hích cho nền sản xuất nước nhà và cải thiện chất lượng cuộc sống… Và cam kết, sẽ nỗ lực để hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2019 trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc chính sách, quy định của các cấp quản lý.

Bà Thái Hương chia sẻ năm 2019 sẽ là năm BAC A BANK tập trung nguồn lực nâng cao năng lực quản trị ngân hàng với chiến lược nhân sự, chiến lược công nghệ để hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ giai đoạn 2019 – 2024. Trong nhiệm kỳ này sẽ hoàn thành phát triển ngân hàng số và tăng trưởng dư nợ tín dụng và thu phí dịch vụ từ các đơn vị tư vấn đầu tư trong giai đoạn phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của BAC A BANK đã được tổ chức thành công và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Biên bản Đại hội đã được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của toàn thể thành viên tham dự.

Đại hội đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 với thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên:

  1. Bà Thái Hương trúng cử với tỷ lệ là 118,31% tổng số phiếu bầu;
  2. Bà Trần Thị Thoảng trúng cử với tỷ lệ là 108,48% tổng số phiếu bầu;
  3. Ông Võ Văn Quang trúng cử với tỷ lệ là 98,99% tổng số phiếu bầu;
  4. Ông Nguyễn Hữu Phàng trúng cử với tỷ lệ là 87,41% tổng số phiếu bầu;
  5. Ông Đặng Thái Nguyên trúng cử với tỷ lệ là 86,80% tổng số phiếu bầu.

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm 3 thành viên:

  1. Ông Phạm Hồng Công trúng cử với tỷ lệ là 104,69% tổng số phiếu bầu;
  2. Bà Trương Thị Kim Thư trúng cử với tỷ lệ là 98,55% tổng số phiếu bầu;
  3. Ông Thái Đình Long trúng cử với tỷ lệ là 96,76% tổng số phiếu bầu.

Authors