(TBMK) - Trong 2 ngày 3-4/7, tại tỉnh Hải Dương đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Thế Duyệt, nguyên Uỷ viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương… cùng 282 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Hải Dương đã tích cực động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,… góp phần thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn Hải Dương, xây dựng mỹ quan đô thị, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết. MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương và các tổ chức thành viên cũng vận động được hơn 347 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết và thực hiện các chương trình an sinh xã hội; hơn 20 tỷ đồng ”Quỹ đền ơn đáp nghĩa” và ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ – Bác Tôn

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, những mô hình hiệu quả trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua và chương trình hành động do MTTQ đề ra, từ đó không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động và đề ra giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao kết quả công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ qua. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, MTTQ các cấp trong tỉnh cần quan tâm thực hiện hiệu quả hơn việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung tuyên truyền phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. MTTQ phải thực sự là cầu nối giữa các cơ quan Đảng, Chính quyền và nhân dân, góp phần phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở… Đồng chí lưu ý, ngay sau khi nhận nhiệm vụ cần triển khai ngay chương trình hành động của Đại hội, góp phần tích cực vào việc phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI đã đề ra.

Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết – Dân chủ – Đồng thuận – Phát triển”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ – Bác Tôn.

Đại hội đã hiệp thương cử 80 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử 8 vị tham gia Ban Thường trực; cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam khóa IX. Đồng chí Nguyễn Quang Phúc tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Authors