(TBMK) - Những tháng đầu năm 2019, Cục Thuế Nghệ An đã đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước. Tính đến ngày 31/7/2019, Cục Thuế Nghệ An thu 7.780 tỷ đồng, bằng 123% so với cùng kỳ; đạt 71% dự toán trung ương, 66% dự toán HĐND tỉnh. Hầu hết các huyện, thị xã đều có tiến độ thu đạt khá, 19/20 Chi cục hợp nhất hoàn thành dự toán từ 58% trở lên, trong đó 05 Chi cục Thuế đã hoàn thành dự toán được giao: Anh Sơn (119%), Nghi Lộc (125%), Nghĩa Đàn (117%), Cửa Lò (114%), Nam Đàn (107%).

Đồng chí Trịnh Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng trao quyết định cho các Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực

Có 16/17 khoản thu đạt tiến độ dự toán và bằng hoặc cao hơn cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt các khoản thu quan trọng đều vượt tiến độ dự toán và tăng so với năm trước, như: Thu DNNN Trung ương đạt 61% dự toán, tăng 17%;Thu DN NN Địa phương đạt 62% dự toán; Thu từ CTN DV-NQD, đạt 61%,tăng 14%; Thuế bảo vệ môi trường đạt 63%, tăng 76%; phí, lệ phí đạt 63%, tăng 14%; Thu lệ phí trước bạ đạt 76%, tăng 39%; Thu cấp quyền sử dụng đất đạt 71%, tăng 20%; thuế thu nhập cá nhân đạt 74%, tăng 7%.

Có được kết quả trên, bên cạnh kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác thu NSNN đảm bảo chấtlư ợng và tính thiếtthực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; triển khai nhiều chương trình chống thất thu có hiệu quả… Cục Thuế đã làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ công chức trong toàn ngành. Đặc biệt là các Chi cục Thuế thực hiện hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực.

Song hành cùng với nhiệm vụ thu NSNN, thời gian qua, Cục Thuế Nghệ An đã triển khai có hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, Cục thuế Nghệ An đã triển khai xây dựng Đề án thành lập Chi cục Thuế khu vực trực thuộc và đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định 920/QĐ-BTC ngày 31/5/2019. Theo đó, hợp nhất 20 Chi cục Thuế các huyện, thị xã thành 9 Chi cục Thuế khu vực và bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 05/8/2019.

Sau khi thực hiện hợp nhất số lượng Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giảm được 11 Chi cục (từ 21 giảm còn 10 Chi cục), 39 đội thuế (từ 97 đội xuống còn 58 đội).

Để làm tốt công tác hợp nhất Chi cục Thuế, Cục Thuế Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực để chỉ đạo xây dựng Chương trình, Kế hoạch, Đề án thành lập Chi cục Thuế khu vực theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra; chỉ đạo các Phòng, Chi cục Thuế phối hợp triển khai tổ chức khảo sát, nắm bắt thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời thành lập 6 Tiểu ban (Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Nhân sự – Đảng – Đoàn thể, Tiểu ban Nghiệp vụ, Tiểu ban Kê khai – Kế toán thuế, Tiểu ban Công nghệ thông tin, Tiểu ban Quản lý Tài chính – Tài sản) giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực theo lĩnh vực được phân công. Các trưởng Tiểu ban có trách nhiệm huy động, sử dụng công chức thuộc các Phòng do mình phụ trách để thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công theo kế hoạch đề ra.

Cán bộ công chức Chi cục Thuế các huyện, thị xã thực hiện chuẩn bị dữ liệu bàn giao số liệu với Chi cục Thuế khu vực

Theo báo cáo từ các Chi cục Thuế khu vực, sau 10 ngày đầu hợp nhất hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các bộ phận trong Chi cục đã diễn ra thông suốt. Người nộp thuế tại các địa bàn huyện, thị xã nơi không đặt trụ sở Chi cục Thuế khu vực vẫn được hỗ trợ tối đa, thuận lợi, dễ dàng trong việc kết nối, làm việc với cơ quan thuế.

Việc hợp nhất 20 Chi cục Thuế các huyện, thị xã thành 9 Chi cục Thuế khu vực là một sự thay đổi lớn về tổ chức bộ máy của ngành Thuế Nghệ An kể từ ngàyđược thành lập (1990). Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến nơi ăn, chốn ở, địa bàn công tác và đặc biệt tâm tư của cán bộ công chức nhưng Cục Thuế Nghệ An đã làm tốt công tác tư tưởng trong toàn ngành, đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính vừa giữ vững sự ổn định trong nội bộ ngành thuế.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, trong thời gian tới Cục Thuế Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác thu NSNN; tăng cường các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra để hoàn thành kế hoạch theo tiến độ, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong toàn ngành. Đồng thời thực hiện các nội dung liên quan đến việc hợp nhất các Chi cục Thuế để các Chi cục Thuế khu vực hoạt động có hiệu quả như: Tổ chức bàn giao công tác quản lý thuế; tài sản, tài chính giữa các Chi cục Thuế; kiện toàn tổ chức, bộ máy của các Chi cục Thuế khu vực;hướng dẫn, chỉ đạo các Chi cục Thuế trong hoạt động nội bộ ngành cũng như công tác quản lý thuế sau khi hợp nhất.

Authors