(TBMK) - Bước vào chặng đường nước rút nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, trong những tháng cuối năm, ngành Thuế Bắc Ninh tập trung các giải pháp trọng tâm vào công tác chống thất thu thuế và đôn đốc thu hồi nợ đọng, đồng thời, nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, thực hiện phân khai dự toán tới từng đơn vị, từng cán bộ và quản lý tốt đối tượng nộp thuế.

Cục Thuế Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế điện tử và tuyên truyền các chính sách thuế mới có hiệu lực

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu nội địa đạt 12.156 tỷ đồng, đạt 57% dự toán năm, tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó thuế, phí là 9.998 tỷ đồng, tiền sử dụng đất là 2.150 tỷ đồng; 8/13 khoản thu, sắc thuế đạt tỷ lệ bình quân từ 50% trở lên. Một số khoản thu có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ như doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 46,6 tỷ đồng, tăng 38%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 18%; thu lệ phí trước bạ đạt 279,4 tỷ đồng, tăng 12,7%.

Năm 2019, ngành Thuế Bắc Ninh được giao dự toán thu ngân sách là 21.147 tỷ đồng, đây là con số “thử thách” đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn của ngành Thuế trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu ngân sách Nhà nước, tạo nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh.

Authors