(TBMK) – Tính đến hết tháng 6/2019, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã khai thác được 9.145 tấn mủ, đạt 34,38% so với kế hoạch; thu mua mủ cao su tiểu điền gần 7.000 tấn, chế biến được 16.888 tấn, tiêu thụ trên 16.000 tấn.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trao thưởng cho Ban thu mua mủ cao su tiểu điền và các nông trường

Tổng doanh thu của công ty đạt 781 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 555 tỷ đồng, đạt 40,55% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 243 tỷ đồng; tổng các khoản nộp ngân sách 216 tỷ đồng; thu nhập bình quân 5 tháng đầu năm 2019 đạt 7,06 triệu đồng/ công nhân/ tháng.

Ông Lê Thanh Hưng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2019, công ty sẽ tập trung khai thác sản lượng vượt 5% kế hoạch năm trở lên, đồng thời thu mua mủ cao su tiểu điền đạt 15.000 tấn/13.000 tấn theo kế hoạch; hoàn thành kế hoạch tái canh trồng mới trên 750 ha theo tiến độ quy định; tiếp tục thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch đã được giao và chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, công nhân lao động.

Authors