TBMK – Theo ông Trần Văn Dân, Giám đốc Công ty Thủy lợi Nam Ninh, thì đơn vị này đang quản lý vận hành 57 cống dưới đê (gồm 43 cống chính và 14 cống dưới đê bối), 673 công trình cống cấp 2, đập điều tiết cấp 1, cấp 2 nội đồng; 44 kênh cấp 1 với tổng chiều dài 202,525 km; 538 kênh cấp 2 với tổng chiều dài 552,154 km; 193 trạm bơm điện; 44 máy bơm dầu các loại.


thời báo mêkong
Công nhân vớt bèo, khai thông dòng chảy

Để đảm bảo việc tưới tiêu cho hệ thống thủy nông Nam Ninh, Công ty đã ra quân làm thủy lợi, khơi thông ách tắc dòng chảy, tập trung nạo vét kênh mương, đắp bờ vùng. Kết hợp giữa làm thủy lợi với giao thông nông thôn theo định hướng xây dựng nông thôn mới, tu bổ, sửa chữa nâng cấp cống đầu kênh.

                                                                                                  Liên Minh

Authors