(TBMK) – Năm 2018, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động, Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng, tăng 128% so với năm 2017.

Các chỉ tiêu về lợi nhuận, đóng góp ngân sách Nhà nước đều tăng hơn 130%, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,2 triệu đồng/ người/tháng. Hiện nay, Công ty quản lý, vận hành và khai thác hệ thống đường ống thoát nước của thành phố Bắc Ninh với chiều dài khoảng 195,78 km, 7.320 hố ga các loại, gần 3.400m mương cuối nguồn và hồ điều hòa Văn Miếu. Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải Viêm Xá, nhà máy xử lý nước thải (NMXLNT) thành phố Bắc Ninh, 4 trạm bơm nước thải và 3 trạm bơm nước mưa, vận hành thử NMXLNT Phong Khê. Góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Công nhân Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh nạo vét bùn tuyến cống đường Huyền Quang – TP. Bắc Ninh

Trong năm 2018, Công ty áp dụng một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần giảm chi phí sản xuất, giảm công sức người lao động, tiết kiệm thời gian và cải thiện chất lượng nước xử lý như: Điều chỉnh dây truyền công nghệ vận hành của NMXLNT Bắc Ninh; chế tạo bộ cẩu nâng thùng đổ bùn di động. Phối hợp với Công ty TILIA của Đức thực hiện thí điểm giải pháp xử lý bùn và tìm giải pháp tối ưu hóa vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

Bước vào giai đoạn mới với sự quan tâm, quyết liệt của tỉnh về vấn đề môi trường, Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực, mở rộng địa bàn hoạt động. Qua đó, góp phần tích cực vào công cuộc cải thiện môi trường trong xây dựng Nông thôn mới, phát triển đô thị toàn tỉnh.

PV

Authors