TBMK – 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty CP Than Núi Béo, 6 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt nhiều so với kế hoạch.


498.000 tấn than nguyên khai lộ thiên và 160.000 tấn than nguyên khai hầm lò, bốc xúc 2,9 triệu m3 đất đá, đào 5.500m lò chuẩn bị sản xuất và xây dựng cơ bản, tiêu thụ 804.000 tấn than với doanh thu đạt 1.130 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2018, sản lượng khai thác than nguyên khai hầm lò của Công ty đạt 160.000 tấn.

báo thời báo mêkong
6 tháng đầu năm 2018, sản lượng khai thác than nguyên khai hầm lò của Công ty đạt 160.000 tấn

Đặc biệt, chỉ tiêu đào chống lò bằng vì neo Công ty thực hiện được 4.420m, đạt 276% so với kế hoạch năm được Tập đoàn giao. Các khâu sản xuất đảm bảo giữ vững an toàn và trật tự an ninh. Người lao động trong Công ty có đủ việc làm với mức tiền lương bình quân đạt 9,3 triệu đồng/người/tháng. Điều kiện làm việc, sinh hoạt và chất lượng bữa ăn công nghiệp đối với công nhân, đặc biệt là thợ lò ngày càng được cải thiện.

Thực hiện Chỉ thị của TKV về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng, tái cơ cấu lực lượng lao động và để đáp ứng tiến độ Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò, Công ty đang sắp xếp lại lao động tại các đơn vị, phòng ban và tổ chức tuyển dụng lao động nghề hầm lò để bổ sung cho các công trường khai thác, đào lò. Tính đến hết 6 tháng, Công ty đã tuyển dụng được 165 lao động nghề hầm lò, đạt 110% kế hoạch.

Tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng, sản xuất kinh doanh và công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018, Công ty đã đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính quý III: Đào 2.225m lò, bốc xúc 1,2 triệu m3 đất đá, khai thác 125.000 tấn than nguyên khai, tiêu thụ 300.000 tấn than các loại với mức doanh thu đạt 412 tỷ đồng.

                                                                                                    Hoàng Hiền

Authors