(TBMK) - Là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) xác định giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những giải pháp trọng tâm trong công tác giảm nghèo.

Theo đó, huyện Võ Nhai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp với các ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp cung cấp nhân lực cho doanh nghiệp, đặc biệt là phục vụ cụm công nghiệp, nhà máy trên địa bàn huyện.

Dự án Nhà máy May TNG chi nhánh Võ Nhai tuyển dụng trên 1.700 lao động

Cụ thể, UBND huyện Võ Nhai phối hợp với Dự án Nhà máy May TNG chi nhánh Võ Nhai tuyển dụng trên 1.700 lao động. Trong đó, ưu tiên con em trong vùng Dự án của nhà máy, người dân trong huyện Võ Nhai.

Ngoài ra, được biết, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Giáo dục nghề nghiệp huyện Võ Nhai và UBND các xã, thị trấn sẽ phối hợp với Công ty mở các lớp dạy nghề may công nghiệp cho công nhân. Đến nay, Công ty đã mở được 6 lớp đào tạo cho trên 300 lao động.

 

Authors