(TBMK) – Công ty Cổ phần Nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương là doanh nghiệp được UBND tỉnh Hải Dương thành lập vào năm 2007 với nhiệm vụ tiếp nhận quản lý khai thác các dự án cấp nước sạch nông thôn đồng bằng sông Hồng sử dụng nguồn vốn vay của WB trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Từ năm 2009 Công ty tiếp nhận được 02 Nhà máy và đến tháng 10 năm 2013 Công ty tiếp nhận xong toàn bộ các Nhà máy sử dụng vốn vay này. Hiện nay Công ty đang trực tiếp quản lý 26 nhà máy nước sạch trong đó có 16 nhà máy tự sản xuất nước sạch và 10 Nhà máy là trạm tăng áp nằm trên địa bàn 10 huyện, thị, cung cấp nước sạch cho 81.728 khách hàng tại địa bàn 50 xã, ngoài ra Công ty còn cung cấp nước bán qua đồng hồ tổng cho 5 xã có sẵn mạng đường ống để cấp nước cho trên 9.000 khách hàng.

thời báo mêkong
Trạm cung cấp Nước sạch Nông thôn tại Hải Dương.

Thời gian qua Công ty chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch theo nhu cầu của khách hàng với chất lượng nước luôn đạt theo quy chuẩn 01 của Bộ y tế, chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, hầu hết các Nhà máy hiện nay đang cấp nước 24/24h áp lực nước tại các khu vực xa nhất đều đạt tối thiểu 1bar (10 mét chiều cao) ngoài ra trong thời gian qua Công ty luôn chú trọng tới công tác tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng nước, đến nay các xã do Công ty quản lý cấp nước đã có trên 95% số hộ tham gia đấu nối sử dụng nước sạch.

Ngoài việc chú trọng công tác sản xuất kinh doanh Công ty luôn chú trọng tới việc phối hợp với các địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới, hiện nay 100% số xã ở tỉnh Hải Dương đạt tiêu chí về nước sạch và vệ sinh môi trường, Thực hiện di chuyển đường ống để giải phóng  mặt bằng cho địa phương khi địa phương làm đường giao thông nông thôn, thực hiện công tác an sinh xã hội đã hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo và cận nghèo được tiếp cận sử dụng nước sạch, thời gian qua Công ty đã xin kinh phí hỗ trợ từ Đại sứ quán Úc để đấu nối miễn phí 100% cho các hộ nghèo và cận nghèo và giảm 60% chi phí cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn (tổng số 1.837 hộ) được sử dụng nước sạch.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng nước sản xuất nước sạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung nhiều hơn vào công tác tuyên truyền vận động khách hàng để đến hết năm 2018 các xã do Công ty quản lý đạt từ 98% số hộ trở lên tham gia đấu nối sử dụng nước sạch.

PV

Authors