Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Quang Ninh Clean Water Joint Stock Company.
Trụ sở chính: 449 Nguyễn Văn Cừ, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
Số điện thoại: (033)3835733.
Cty có 14 đơn vị trực thuộc.

Lịch sử hình thành: Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh được chuyển đổi từ Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước sạch Quảng Ninh (tiền thân là Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh).

thời báo mêkong
Trụ sở làm việc Cty CP Nước sạch Quảng Ninh

Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh chính thức bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2014 theo Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700100104 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp đăng ký ngày 31/12/2013.

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, du lịch, dịch vụ, sản xuất và các nhu cầu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quản lý các dự án đầu tư phát triển cấp nước, các hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh; Thiết kế, chế tạo, sản xuất kinh doanh, nhập khẩu máy móc, vật tư thiết bị công nghệ chuyên ngành cấp thoát nước và vệ sinh môi trường; Nghiên cứu xây dựng các phần mềm công nghệ thông tin, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cấp thoát nước và công nghệ phần mềm; Sản xuất và kinh doanh nước tinh lọc…

Địa bàn hoạt động của Cty về quản lý hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất là khu vực tỉnh Quảng Ninh.

Tôn chỉ hoạt động của Cty: “ Một giá trị, một niềm tin – Chăm sóc, phục vụ khách hàng tận tụy, chu đáo”

Về mục tiêu nhiệm vụ năm 2018, Công ty lựa chọn chủ đề công tác trọng tâm là: “Nâng cao chất lượng cán bộ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ”.

Thực hiện đầu tư các dự án trọng tâm theo lộ trình để đáp ứng nhu cầu về nước sạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chú trọng đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước; kinh doanh có hiệu quả đảm bảo cổ tức cho các cổ đông.

Phấn đấu trong năm 2018 đạt các chỉ tiêu: sản lượng nước máy sản xuất: 61.814m3l; sản lượng nước máy thương phẩm: 53.160m3; doanh thu 531.546 tỷ đồng; tỷ lệ thất thoát giảm xuống 14 %; phát triển khách hàng đạt 10.220 hộ.

Authors