(TBMK) - Công ty CP nước sạch Hòa Bình hiện phục vụ khoảng 28.000 khách hàng trên địa bàn Thành phố Hòa Bình. Lượng nước tiêu thụ trên địa bàn Thành phố Hòa Bình tăng khoảng 3 - 5% so với cùng kỳ năm trước, ước tính khoảng 16.000 - 18.000 m3/ngày đêm...

Tuy nhiên những ngày nắng nóng, lượng nước tiêu thụ tăng đột biến, khoảng 20.000 m3, cá biệt có ngày tiêu thụ đến 25.000 m3/ngày đêm.

Để đảm bảo cung cấp ổn định nước sinh hoạt mùa nắng nóng, Công ty đã tiến hành bảo dưỡng hệ thống thiết bị, máy móc, chuẩn bị đầy đủ máy bơm dự phòng. Đặc biệt, trong những ngày nắng nóng, đội ngũ cán bộ thanh tra của Công ty đã đến khắp các bộ phận, chuyên phục vụ việc điều tiết để làm sao cấp đủ nước cho bà con. Nếu phát hiện vùng thiếu hoặc yếu nước, bộ phận thanh tra sẽ xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Công ty đặt các đồng hồ áp lực tại các vị trí không thuận lợi cho việc cấp nước để kiểm soát, theo dõi hàng ngày và đặt thêm các đồng hồ đo áp lực cơ nhằm thuận lợi cho việc kiểm tra tình hình cấp nước…

Authors