TBMK – Vừa qua, UBND Tp.HCM đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố, UBND các quận, huyện công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 – 2020.


Tp.HCM yêu cầu tất cả dự án có bồi thường phải được công bố công khai tại trụ sở UBND cấp xã, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

báo thời báo mêkong

Ngoài ra, đối với dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà đất không được sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm thì yêu cầu chủ đầu tư có văn bản báo cáo, đề nghị gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng; chuyển cơ quan thuế để xác định và thu nghĩa vụ tài chính. Trường hợp chủ đầu tư không có văn bản đề nghị gia hạn hoặc hết thời hạn được gia hạn mà vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì lập thủ tục thu hồi đất.

Về đấu giá quyền sử dụng đất, UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất lập kế hoạch vốn để tổ chức bồi thường, tạo quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý thì tổ chức rà soát, đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công bố công khai và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với các dự án được giao đất nhưng sử dụng không đúng mục đích, căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện thu hồi, đấu giá công khai, minh bạch.

Việt An

 

Authors