(TBMK) - Chi nhánh Xăng dầu Bắc Ninh (Công ty Xăng dầu khu vực I) hiện có 1 tổng đại lý, 36 đại lý và 23 cửa hàng xăng dầu.

Thời gian qua, nhờ thực hiện nhiều giải pháp gia tăng sản lượng xuất bán như: nâng cao cơ sở vật chất cho hệ thống cửa hàng xăng dầu; chú trọng hệ thống nhận diện thương hiệu Petrolimex; trang bị mới cột bơm xăng dầu hiện đại; thực hiện văn minh thương mại trong bán hàng… nên sản lượng xuất không ngừng tăng trưởng, góp phần vào tăng ngân sách tỉnh.

Trụ sở Chi nhánh Xăng dầu Bắc Ninh

Tính đến hết tháng 7, sản lượng bán ra của Chi nhánh gần 108.900 tấn, chiếm 60% nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế của tỉnh, doanh thu hơn 1.360 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước thuộc top 10 trong tỉnh với số tiền 333 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ năm trước. Phấn đấu sản lượng bán lẻ trực tiếp tiếp tục tăng trưởng, năm 2019 nộp ngân sách Nhà nước gần 600 tỷ đồng.

Authors