TBMK – Năm 2018, thực hiện chủ trương đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động quan hệ đối tác Hải quan – doanh nghiệp của ngành Hải quan và Cục Hải quan Hải Phòng, Chi cục Hải quan Thái Bình đã ký bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác với hầu hết doanh nghiệp đóng trên địa bàn có hoạt động XNK.


Nhờ các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XNK có sự phát triển mạnh mẽ, ổn định, kim ngạch hàng hóa XNK tăng mạnh qua từng năm. Cập nhật từ đầu năm đến hết tháng 7/2018, có 278 doanh nghiêp làm thủ tục tại Chi cục, tăng 3,7% so với cùng kỳ 2017, trong đó có khoảng 40 doanh nghiệp FDI; tổng số tờ khai đã làm thủ tục 42.336 tờ khai, tăng 52% so với cùng kỳ 2017; tổng kim ngạch XNK đạt 1,954 tỷ USD (tăng 59% so với cùng kỳ 2017), trong đó xuất khẩu đạt 1,03 tỷ USD, nhập khẩu đạt 24 triệu USD.

thời báo mêkong

Kim ngạch tại Chi cục tăng cao nhờ kim ngạch mặt hàng xăng dầu nhập khẩu của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà và chính sách thu hút, tạo thuận lợi  của Chi cục Hải quan Thái Bình…

Sự tăng trưởng về hoạt động XNK giúp Chi cục đạt được kết quả tích cực về thu ngân sách. Năm 2018, Chi cục được giao chỉ tiêu 850 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu 1.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 5/9, đơn vị thu được 1.061 tỷ  bằng 124,8% chỉ tiêu được giao và 106,1% chỉ tiêu phấn đấu, dự  kiến đến hết năm 2018 thu đạt 1.200 tỷ đồng.

                                                                                             Liên Minh

Authors