CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 109E, đường Lý Bôn, Xã Phú Xuân, TP. Thái Bình, T. Thái Bình

Giám đốc: Vũ Đình Hành

Chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13-10

thời báo mêkong
Diện mạo TP. Thái Bình ngày một hiện đại, xanh sạch đẹp.

Authors