Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao ngành tuyên giáo và báo chí trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, nhà nước nói chung và của Quân khu 7 nói riêng khi khẳng định: “Các đồng chí là người giữ lửa, khơi dây tinh thần nhiệt huyết trong giới trẻ, trong lực lượng vũ trang bằng nhiều hình thức tuyên truyền”.

Sáng 26.2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức buổi họp mặt với lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Thành ủy, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn quân khu đầu xuân Kỷ Hợi 2019.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 cho biết, báo chí cách mạng là lực lượng chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân khu 7 đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực, xây dựng và củng cố mặt trận Quốc phòng toàn dân, giữ nghiêm kỷ luật, an toàn tuyệt đối… Trong đó, không thể không có vai trò của báo chí.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao ngành tuyên giáo và báo chí trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, nhà nước nói chung và của Quân khu 7 nói riêng. “Các đồng chí là người giữ lửa, khơi dây tinh thần trong giới trẻ, trong lực lượng vũ trang bằng nhiều hình thức tuyên truyền. Các đồng chí cùng ăn, cùng ở với các lực lượng vũ trang để tuyên truyền làm sáng đẹp hình ảnh bộ đội Cụ Hồ… góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân khu”, Trung tướng Trần Hoài Trung nhận định.

Theo Cục Chính trị Quân khu 7, năm 2018 kinh tế, văn hóa – xã  hội, quốc phòng – an ninh của đất nước tiếp tục tăng trưởng và được củng cố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu 7 cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa… trong nội bộ, công khai chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trung tướng Trần Hoài Trung mong báo chí phối hợp với Quân khu 7 để tuyên truyền phản bác lại hoạt động chống phá, gây rối, đặc biệt là hoạt động chống phá trên không gian mạng…

Thiếu tướng Trần Hữu Tài đánh giá cao đóng góp của báo chí với Quân khu 7.

Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết, báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu đã làm tốt việc thông tin, truyên tuyền các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7. Báo chí đã phối hợp chặt chẽ với Quân khu làm tốt chức năng tuyên truyên, góp phần cũng cố, xây dựng chiến lược quốc phòng trên địa bàn Quân khu… với hiệu quả thiết thực.

“Quân khu 7 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh xây dựng an ninh, quốc phòng trên địa bàn… và rất cần sự ủng hộ của các phương tiện truyền thông trên địa bàn cũng như trung ương tuyên truyền mọi mặt hoạt động của Quân khu trên mọi lĩnh vực”, Thiếu tướng Trần Hữu Tài đề nghị.

Toàn cảnh buổi họp mặt.
Theo dantri.vn

Authors