TBMK – Đã trở thành định kỳ, cứ vào thứ Năm hàng tuần, từ 6h30 – 8h00, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức mô hình “Cà phê doanh nhân”, để gặp gỡ, trực tiếp lắng nghe và chỉ đạo các ngành, địa phương giải đáp ngay những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.


Theo Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Nông, đến giữa tháng 7/2018, mô hình “Cà phê doanh nhân” đã qua 7 lần tổ chức, với 91 lượt doanh nghiệp tham gia. Qua đó, lãnh đạo tỉnh đã tiếp nhận hơn 37 khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 26 doanh nghiệp.

Các kiến nghị, đề xuất tại buổi “Cà phê doanh nhân” thường tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, môi trường, tài chính, xây dựng, quy hoạch, giao đất, giao rừng, quy định thời gian kiến thiết cây trồng và cơ chế chính sách…

THỜI BÁO MÊKONG
Doanh nghiệp kiến nghị với tỉnh tại “Cà phê doanh nhân”

Theo đó, đến nay, các ngành, các cấp đã giải quyết đến kết quả cuối cùng cho 16 kiến nghị. Còn lại 12 kiến nghị đang xem xét, 6 kiến nghị chưa trả lời thỏa đáng và 3 kiến nghị đã trả lời cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật nên không thể xem xét giải quyết.

Một số sở, ban, ngành đã trả lời cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đến kết quả cuối cùng và được đánh giá cao như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công thương, UBND thị xã Gia Nghĩa…

Ông Trần Văn Thuân, Giám đốc Chi nhánh Viettel Đắk Nông, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông cho biết: “Để phát huy hiệu quả của mô hình này, theo tôi nghĩ, những vướng mắc, khó khăn ấy nên được giải quyết ngay tại chỗ, ít nhất là phải 80% trở lên để tạo nên niềm tin cho doanh nghiệp”.

Ngô Tuấn

Authors