(TBMK) - Liên quan đến tình hình khai thác khoáng sản đất sét trái phép tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), mới đây, Bộ TN&MT đã có Công văn số 2091 gửi UBND tỉnh Kon Tum đề nghị UBND tỉnh này phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương liên quan xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức, các nhân vi phạm pháp luật về khoáng sản và pháp luật liên quan trong hoạt động thăm dò, khai thác đất sét tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo qui định của pháp luật.

Cùng với đó, chỉ đạo Sở TN&MT, các cơ quan chức năng liên quan rà soát các quy hoạch khoáng sản, bảo đảm vùng nguyên liệu đất sét phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tại phường Ngô Mây, TP Kon Tum, cũng như trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thực hiện tốt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 568 ngày 21/6/2017.

Một điểm khai thác đất sét trái phép quy mô lớn vừa mới được phát hiện tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây

Trước đó, tại địa bàn thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP Kon Tum đã xảy ra tình trạng khai thác đất sét trái phép. Ngay sau đó, UBND tỉnh Kon Tum đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra toàn diện tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật tại địa bàn này. Sau khi có kết quả kiểm tra, UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục có Văn bản số 757 gửi các sở, ngành liên quan yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, đất đai, môi trường, khoáng sản tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP Kon Tum.

Trong đó, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị UBND TP Kon Tum có phương án quản lý các lò gạch thủ công trong khu vực, không để phát sinh mới các lò gạch thủ công; xây dựng lộ trình giảm dần và tiến tới xóa bỏ các lò gạch thủ công. Cùng với đó, chỉ phát triển những lò gạch tuy nen đã có chủ trương đầu tư trước đó và kiên quyết dừng hoạt động những lò gạch sử dụng nguyên liệu đất sét trái phép.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, TP Kon Tum phải điều chỉnh quy hoạch đất sét tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, đề xuất các điểm mỏ đã quy hoạch vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2019 và các năm tiếp theo để có nguồn nguyên liệu đất sét sản xuất.

Đồng thời, TP Kon Tum phải tăng cường quản lý hoạt động sản xuất trong Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung. Trong đó, trước hết là đầu tư hạ tầng kỹ thuật đảm bảo môi trường tại đây. Bên cạnh đó, lập hồ sơ xử lý sai phạm về đất đai, môi trường, xây dựng, khoáng sản đối với các cá nhân vi phạm; nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép kéo dài tại khu vực Thanh Trung.

Authors