(TBMK) – Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, đề xuất biểu giá điện mới với mục tiêu giảm bù chéo giữa các hộ tiêu thụ, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong khi vẫn phải đảm bảo các mục tiêu về an sinh xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Chiều 3/5, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo về việc Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua; làm rõ đúng, sai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2019.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện. Quyết định ban hành cùng ngày (3/5).

Đối với những phản ánh của nhân dân, Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN xử lý, giải đáp đầy đủ, thấu đáo các thắc mắc của khách hàng và thực hiện truy thu/thoái hoàn tiền điện cho khách hàng đúng theo quy định. Nếu có sai sót trong quá trình ghi chỉ số, lập hoá đơn tiền điện, xử lý trách nhiệm các cá nhân tập thể liên quan.

Về vấn đề giá điện và năng lực cạnh tranh về giá, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho rằng: Hiện nay hoạt động trong ngành điện, đặc biệt trong lĩnh vực phát điện không chỉ có EVN mà còn có nhiều doanh nghiệp khác, như các tập đoàn kinh tế nhà nước PVN, TKV, các nhà máy BOT của các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà máy điện độc lập của các doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Trong lĩnh vực phân phối điện cũng có những doanh nghiệp ngoài EVN đang cung cấp điện cho các khu công nghiệp, các khu chung cư, các hợp tác xã kinh doanh, dịch vụ điện… và chúng ta đang trong quá trình xây dựng thị trường điện mà EVN sẽ chỉ là một trong số nhiều thành viên tham gia thị trường.

Để chuẩn bị cho thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng thiết kế thị trường đi đôi với việc xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường bán lẻ điện cạnh tranh để trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020; đồng thời xây dựng cơ chế để triển khai thực hiện thí điểm cho phép các nhà máy năng lượng tái tạo được trực tiếp bán điện cho khách hàng sử dụng điện, tạo nền tảng cho việc triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh trong các năm tiếp theo.

Để đảm bảo thị trường điện hoạt động minh bạch, hiệu quả, Bộ Công Thương cũng đã nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành điện phù hợp với từng cấp độ thị trường điện.

PV

Authors