TBMK – Trong giai đoạn 2016 – 2018, Bình Phước đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 6,83%  (cao hơn bình quân cả nước). Với bước đà như thế, tỉnh đang phấn đấu lọt tốp “tỉnh khá” của cả nước vào năm 2020, thu nhập bình quân đầu người gấp đôi so với năm 2015.


Trong 7 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục đạt những kết quả nổi bật: Thu ngân sách tăng cao gần 70% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,67%; kim ngạch xuất khẩu tăng 8,29%; số dự án vốn đầu tư trong nước tăng 22%…

Tuy nhiên, Bình Phước vẫn là tỉnh nghèo, còn khó khăn: Phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và nội lực; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch còn chậm, năng suất lao động, sức cạnh tranh còn thấp…

thời báo mêkong
Bình Phước đổi thay diện mạo kiến trúc đô thị

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong thời gian tới, tỉnh Bình Phước tiếp tục phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế của mình trong phát triển kinh tế – xã hội và có giải pháp đột phá hơn nữa, phấn đấu đưa Bình Phước vào năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đạt thu nhập bình quân đầu người gấp đôi so với năm 2015.

Bình Phước tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế gắn với rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch tổng thể và quy hoạch ngành; quy hoạch và phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tham gia chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển toàn diện. xây dựng hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu chế biến sâu các sản phẩm chủ lực của tỉnh như cao su, điều…

Đồng thời, tỉnh Bình Phước phát triển các khu công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; quy hoạch các khu kinh tế, các khu công nghiệp gắn với nhà ở xã hội cho người lao động, người dân trong khu vực dự án. Xây dựng các cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ nhất là khu vực nông thôn; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các khu, cụm công nghiệp.

Tỉnh huy động thu hút nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng khu du lịch, cơ sở hạ tầng phụ trợ phục vụ nhu cầu của nhân dân và khách du lịch đến tham quan; phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ, xây dựng hệ sinh thái du lịch sống động, sản phẩm đa dạng. Tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các tài nguyên du lịch, địa danh lịch sử, danh lam thắng cảnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch… tạo sự bứt phá cho du lịch Bình Phước.

Ngô Tuấn

Authors