(TBMK) - UBND huyện Bù Đăng vừa tổ chức buổi gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2019.

Quang cảnh buổi gặp mặt doanh nghiệp

Đến nay, trên địa bàn huyện Bù Đăng có 305 doanh nghiệp, gồm 224 công ty TNHH, 18 công ty cổ phần; 56 doanh nghiệp tư nhân và 7 hợp tác xã. Trong đó 63 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; 72 doanh nghiệp kinh doanh nông sản; 31 doanh nghiệp kinh doanh ngành xây dựng; 25 doanh nghiệp sản xuất, khai thác tài nguyên khoáng sản và 114 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh ngành nghề khác. Năm 2018, các doanh nghiệp đã đóng góp ngân sách nhà nước thông qua nộp thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh gần 34 tỷ đồng; đồng thời ủng hộ các chương trình, cuộc vận động do địa phương phát động hàng tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp rất phấn khởi khi được lãnh đạo huyện quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và có những chính sách thiết thực giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi. Doanh nghiệp cũng đề xuất lãnh đạo huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các ngành liên quan hướng dẫn kịp thời chính sách thuế và hình thức khai thuế khoa học, giảm thời gian đi lại; chỉ đạo các phòng, ban giải quyết kịp thời thủ tục về đất đai để doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư kinh doanh đúng tiến độ; kịp thời có những định hướng giúp doanh nghiệp chuyển đổi ngành kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; tạo điều kiện để các doanh nghiệp được vay vốn phát triển kinh doanh…

Các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp đã được Thường trực Huyện ủy trả lời tại buổi gặp mặt và ghi nhận một số ý kiến khác. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với doanh nghiệp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong thời gian sớm nhất.

Tại buổi gặp mặt, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ các phong trào, cuộc vận động xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đảng viên”, “Xóa phòng học tạm”, “Vì người nghèo” gần 5 tỷ đồng.

Nhân dịp này, 2 doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách thuế của Nhà nước và 10 doanh nghiệp có những đóng góp tích cực trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương được UBND huyện tuyên dương khen thưởng.

Authors