(TBMK) – Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thuộc Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre vừa tổ chức hội nghị tham vấn sản phẩm tiềm năng dự kiến xây dựng thành sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Đến dự có ông Nguyễn Anh Phong – Giám đốc Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Phong đã giới thiệu về chương trình OCOP, các văn bản có liên quan đến chương trình và báo cáo đánh giá các sản phẩm tiềm năng dự kiến xây dựng thành sản phẩm OCOP. Hội nghị sẽ hướng dẫn các địa phương xác định sản phẩm đủ tiêu chuẩn để chọn làm sản phẩm OCOP tại xã mình.

thời báo mêkong
Hội nghị tham vấn “Mỗi xã một sản phẩm”

Theo kết quả khảo sát sơ bộ của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM, đến tháng 8-2018, toàn tỉnh có 265 sản phẩm thế mạnh thuộc 6 nhóm sản phẩm, trong đó nhóm thực phẩm có nhiều sản phẩm nhất với 174 sản phẩm, nhóm đồ uống có 17 sản phẩm…

Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị về đóng góp dự thảo các nội dung của đề án, dự kiến diễn ra ngày 19-12-2018 và hội nghị giới thiệu, khởi động đề án, dự kiến ngày 25-12-2018.

Việt An

Authors