(TBMK) – Với tinh thần “tăng tốc” năm 2018, Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp (DN) tỉnh Bến Tre đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để đẩy mạnh các hoạt động Đồng khởi khởi nghiệp, phát triển các loại hình DN và khởi nghiệp thoát nghèo.


Trong 9 tháng năm 2018, Chương trình Đồng khởi KN và phát triển DN đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu như: có 415 DN và 469 đơn vị trực thuộc thành lập mới, đạt 59% kế hoạch năm, lũy kế đến tháng 10-2018 trên địa bàn tỉnh có 3.230 DN, 2.060 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động; có 3.277 hộ kinh doanh cá thể thành lập mới; có quyết định thành lập mới 15 hợp tác xã, 74 tổ hợp tác, lũy kế toàn tỉnh có 103 hợp tác xã, 1.147 tổ hợp tác.

Ông Châu Văn Bình – Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thành công nổi bật của năm nay là số lượng tiếp nhận đề nghị hỗ trợ là 515 lượt ý tưởng, dự án KN. Tỉnh đã hỗ trợ trực tiếp cho 328 ý tưởng, dự án. Đồng thời, tỉnh đã hỗ trợ vốn 409 dự án, DN KN, với tổng kinh phí trên 465 tỷ đồng, từ các nguồn vốn ngân sách tỉnh, Quỹ đầu tư KN tỉnh Bến Tre, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ hợp tác công – tư của Dự án AMD Bến Tre, nguồn vốn khuyến công, vốn vay ưu đãi của các ngân hàng thương mại, các nguồn vốn lồng ghép khác.

thời báo mêkong
Bến Tre ký kết thỏa thuận khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp

Nhìn chung, bước đầu tỉnh Bến Tre đã mời gọi, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đồng hành cùng hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động KN trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực được tổ chức có hiệu quả, chất lượng. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ được triển khai rộng khắp, đồng bộ và đi vào cụ thể. Công tác hỗ trợ, kết nối nguồn vốn cho KN và DN nhỏ và vừa được thực hiện tốt, đảm bảo vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh và triển khai các dự án, ý tưởng KN khả thi.

Đặc biệt, với việc xây dựng hợp tác xã theo hướng đa mục tiêu, đa dịch vụ, đa thành phần tham gia được xác định là hướng đi đúng trong phát triển kinh tế hợp tác của tỉnh, nhằm từng bước rút ngắn khoảng cách giữa người dân với DN, nâng cao giá trị sản phẩm và lợi ích trực tiếp khác cho thành viên hợp tác xã.

Để đẩy mạnh nguồn vốn khuyến khích đổi mới sáng tạo, ông Đặng Đức Thành – Phó chủ tịch Hội đồng Tư vấn KN và phát triển DN cho rằng, Sở Khoa học và Công nghệ nên chủ động tìm kiếm, hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo; có đăng ký vốn Trung ương để đẩy mạnh ươm mầm KN sáng tạo. Câu chuyện này phải bắt đầu làm từ gốc lên chứ không thể ngồi chờ.

“Nếu chủ động có nhiều đề án khả thi thì khả năng Trung ương phân bổ vốn là rất cao, bởi Bến Tre còn nhiều khó khăn. Trong khi TP. Hồ Chí Minh, họ chủ động xin cả ngàn tỷ đồng. Nếu cần sẽ thành lập hội đồng để xét, viết đề án, thậm chí mời chuyên gia ngoài Hà Nội vào tham gia thành viên hội đồng” – ông Thành cho hay.

Về nhiệm vụ, giải pháp tập trung trong 3 tháng cuối năm 2018, tại hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện Chương trình Đồng khởi KN và phát triển DN, ông Phan Văn Mãi – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn KN và phát triển DN chỉ đạo các huyện, thành phố, các đoàn thể, các ngành tập trung quyết liệt thực hiện đạt mục tiêu của năm 2018, từ phát triển DN, hộ cá thể chuyển lên DN, DN mới, DN khoa học công nghệ, giảm nghèo, hợp tác xã… Kế đến là tập trung đầu tư sâu hơn cho công tác truyền thông KN. Tiểu ban truyền thông xác định nội dung để tập trung, gỡ điểm “nghẽn” về thông tin, tuyên truyền về kết quả đạt được, các mục tiêu và trách nhiệm của các ngành, các cấp.

Việt An

Authors