TBMK – Là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Xuân Cường trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh bến Tre về tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn (NNNT) trên địa bàn tỉnh, vào ngày 11/8/2018 mới đây.

          Tiếp và làm việc với Đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.


thời báo mêkong
Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã thông tin khái quát tình hình NNNT trên địa bàn tỉnh bến tre, tại buổi làm việc. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018 tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá (ước đạt 6,85%), trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 3,58% so cùng kỳ (NN tăng 1,69% và thủy sản tăng 8,78% so cùng kỳ). Đề án tái cơ cấu ngành NN, xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị 08 sản phẩm NN chủ lực của tỉnh, công tác xây dựng nông thôn mới (XD NTM), kinh tế hợp tác có nhiều chuyển biến tích cực, tỉnh đã phê duyệt đề cương Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm và đang khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo.  Về XD và hoàn thiện chuỗi giá trị 08 sản phẩm NN của tỉnh, đến nay, đã hình thành được 62 tổ hợp tác (THT), 26 hợp tác xã (HTX) tham gia chuỗi giá trị và có 04 chuỗi giá trị là dừa, bưởi da xanh, nhãn, chôm chôm được hình thành và có chiều hướng phát triển tốt.

thời báo mêkong
Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, qua 05 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành NN, tỉnh Bến Tre bước đầu đạt được những kết quả nhất định, nâng cao được nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tái cơ cấu ngành NN. Người nông dân tỉnh Bến Tre từng bước chuyển đổi từ sản xuất NN sang làm kinh tế nông nghiệp. Việc lựa chọn đối tượng, quy mô, thời điểm sản xuất, liên kết bao tiêu sản phẩm, thực hiện các biện pháp phòng ngừa hạn mặn, phòng chống dịch bệnh, sản xuất sạch theo tiêu chuẩn GAP… được quan tâm thực hiện trên nhiều loại cây trồng, vật nuôi, tạo được thương hiệu đặc trưng cho sản phẩm NN của tỉnh… Về Chương trình Mục tiêu Quốc gia XD NTM, đến nay, tổng số tiêu chí đạt trung bình là 11,65 tiêu chí (147 xã), trong đó có 24 xã đạt chuẩn NTM, đạt 48% so với mục tiêu tỉnh đề ra đến năm 2020.

thời báo mêkong
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Theo đánh giá của Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo tại buổi làm việc: NN của Bến Tre so với trước khi có Nghị quyết 26 có sự tiến bộ và phát triển đáng kể, thu nhập bình quân hộ nông dân Bến Tre trước khi có nghị quyết khoảng 21 triệu đồng, hiện nay gần 36 triệu đồng, so với thu nhập cả nước và khu vực còn thấp nhưng so với 10 năm trước thì có sự tiến bộ và phát triển rất tốt với một tỉnh thuần nông và điều kiện xuất phát điểm rất thấp…Do đó, đề án tái cơ cấu NN của tỉnh gắn với chuỗi giá trị đã mở ra nhiều hướng phát triển nhưng cũng cần xem xét lại để thích nghi. Về Chương trình XD NTM – Thẳng thắn và rất trách nhiệm – Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Quan điểm của tỉnh phải đảm bảo đúng thực chất không chạy theo thành tích. Để cải thiện XD xây dựng NTM, tỉnh đã tổ chức hội nghị toàn tỉnh, trong đó đề ra mục tiêu đến cuối năm 2020 toàn tỉnh phải đạt 4 tiêu chí căn bản là giao thông, môi trường, thu nhập và an ninh NT để tạo tiền đề phát triển các tiêu chí còn lại trong những năm sau.

thời báo mêkong
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập báo cáo tại buổi làm việc.

Lắng nghe trao đổi, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao về tiềm năng phát triển NN của  Bến Tre. Ông cho rằng, tỉnh có điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Vì vậy, Bến Tre phải có một tầm nhìn, khát vọng, một định hướng có tính chiến lược mang tính chất thời đại để phát triển; phải rà soát hoàn chỉnh quy hoạch tầm cỡ thể hiện đúng tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Bên cạnh đó, cần phát triển NN công nghệ cao mang tính chất đặc thù như: Dừa, nghêu, bưởi da xanh, tôm càng xanh. Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, bên cạnh các chiến lược phát triển, tỉnh cần có những chính sách hấp dẫn mời gọi đầu tư; rà soát, đánh giá nghiêm túc vấn đề tái cơ cấu NN phù hợp; có tầm nhìn ngắn, trung và dài hạn trong định hướng phát triển kinh tế. Xây dựng NTM cần có cách làm đặc thù riêng của tỉnh, trong đó trụ cột là nâng cao đời sống nhân dân…

Việt An 

Authors