TBMK – Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương (tỉnh Nghệ An) là đơn vị sự nghiệp có thu được thành lập từ năm 2003. Với nhiệm vụ trọng tâm là quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ trên diện tích được giao và thực hiện các chương trình, dự án lâm nghiệp trên địa bàn. 

Tổng diện tích đất lâm nghiệp phòng hộ Nhà nước giao đơn vị quản lý bảo vệ, phát triển rừng là 89.610,85 ha nằm trên địa bàn quản lý hành chính của 17 xã, trải dọc theo biên giới Việt – Lào.

Khó khăn thách thức đặt ra là diện tích rừng và đất lâm nghiệp quản lý lớn, địa bàn hoạt động rộng, địa hình phức tạp, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, lực lượng cán bộ, nhân viên ít; trang bị công cụ hỗ trợ và phương tiện còn thiếu.

Tuy nhiên, trong năm 2016, được sự quan tâm của Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An cùng sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện Tương Dương; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành trên địa bàn, Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không để xảy ra cháy rừng; ngăn chặn và đẩy lùi, không để xảy ra các điểm nóng về khai thác lâm sản trái phép.

Những kết quả từ chương trình dự án trồng rừng, chăm sóc rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương đã và đang phát huy hiệu quả, giữ vững màu xanh của núi rừng, góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn rẻo cao.

Ths. Ngũ Văn Trị
Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 097 9836777

P.V

Authors