(TBMK) - Thành phố Lai Châu tiền thân là thị xã Lai Châu, được thành lập năm 2004, những năm qua, thành phố đã có những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là cơ sở hạ tầng đã và đang được đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại để xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Lai Châu.

Những kết quả đạt được có sự đóng góp không nhỏ của Ban Quản lý dự án thành phố Lai Châu (Ban QLDA) trong việc quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Phương – Giám đốc Ban QLDA thành phố Lai Châu

Trong những năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban chuyên môn nên kết quả thực hiện các dự án của Ban QLDA đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các công trình được đầu tư đúng mục đích, phát huy hiệu quả, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đã và đang góp phần tạo nên bộ mặt Thành phố Lai Châu năng động, khang trang và hiện đại để vững vàng đi lên trong tiến trình hội nhập.

Năm 2019, tổng kế hoạch các nguồn vốn do Ban QLDA được giao thực hiện nhiệm vụ làm chủ đầu tư và quản lý dự án là 147.657 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến 30/6/2019 là 49.792 triệu đồng, giải ngân 45.022 triệu đồng, đạt 30,5% kế hoạch vốn, ước đến 31/12/2019 khối lượng thực hiện là 179.351 triệu đồng, giá trị giải ngân là 147.657 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban QLDA còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, kéo dài trong khi các dự án có khối lượng đào, đắp rất lớn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư của một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách… nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Ban QLDA thành phố Lai Châu đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 gồm: Giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng các công trình đã triển khai thi công; tổ chức nghiệm thu thanh toán khối lượng kịp thời để hoàn tạm ứng vốn đầu tư và tăng cường công tác giải ngân không để kết dư vốn đầu tư; tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình hoàn thành trong năm 2019… Và đưa ra một số giải pháp thực hiện như sau: Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, tài chính, thiết bị, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; kịp thời xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền, để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án; tăng cường đôn đốc, kiểm tra tiến độ thi công của các dự án, giải ngân khối lượng hoàn thành theo tháng, quý hoặc hạng mục công trình để tránh dồn ép vào cuối năm; tăng cường phối hợp với các xã, phường nơi thực hiện dự án và các phòng ban liên quan của thành phố để giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo tiến độ ưu tiên của từng dự án…

Với những bước đi vững chắc cùng cách làm sáng tạo, Ban QLDA sẽ tiếp tục góp sức cùng với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu xây dựng thành phố “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh Lai Châu.

Authors