(TBMK) – Nhằm tăng cường các biện pháp cải thiện môi trường và giải quyết tình trạng tồn đọng rác thải sinh hoạt như hiện nay. Huyện Yên Phong đang khẩn trương xây dựng Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung của huyện; xây dựng lò đốt rác loại nhỏ theo cụm xã tại một số điểm quá tải về rác thải; thực hiện phân loại rác tại nguồn… sẽ là giải pháp tối ưu, kịp thời khắc phục tình trạng trên.

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Phong, trung bình mỗi ngày toàn huyện phát sinh khoảng 150 tấn rác thải sinh hoạt, trong khi đó mới chỉ xử lý được 50-60 tấn, số còn lại ùn ứ tại điểm tập kết rác thải ở các thôn, tràn xuống lòng đường, ruộng đồng, kênh mương của những địa phương nằm gần khu, cụm công nghiệp.

Bức xúc nhất hiện nay chính là rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp phát sinh tại làng nghề xã Văn Môn, một số trục giao thông tại xã Yên Trung, Long Châu, Yên Phụ, thị trấn Chờ… mà chưa có phương án giải quyết khả thi.

Rác đổ bừa bãi tại nhiều tuyến đường liên xã của huyện Yên Phong

Từ thực tế đó, Yên Phong đang dốc sức siết chặt các biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường sống của người dân. Thường xuyên kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm để có biện pháp ngăn ngừa rác thải phát sinh bừa bãi.

Trước thực trạng Khu xử lý rác thải tập trung của huyện chưa được triển khai xây dựng, Yên Phong khuyến khích xã hội hóa xửlýrácthảivới2lòđốtNFI05và Model-1 tại thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ do Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Thanh xây dựng, quản lý, vận hành để xử lý rác thải của thị trấn Chờ và một số điểm bức xúc.

UBND huyện Yên Phong cũng giao cho các xã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Dịch vụ và Môi trường xanh Yên Phong thực hiện thu gom, vun gọn, phun thuốc xử lý chống ruồi, muỗi, mùi và làm xẹp, giảm khối lượng rác. Duy trì tổ vệ sinh môi trường thu gom rác thải sinh hoạt, hướng dẫn các hộ thu gom, để rác thải đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn ở từng thôn.

Đối với lượng khí thải, Trung tâm Quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường cho lắp đặt Trạm quan trắc khí tự động liên tục tại khu vực thị trấn Chờ và xã nghề Văn Môn, nhằm giám sát lưu lượng khí thải và các thông số, làm cơ sở dự báo, phòng ngừa, kiểm soát chất lượng không khí, xây dựng phương án xử lýkịpthờikhicósựcốônhiễmmôi trường không khí xảy ra. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho huyện xây dựng và sớm triển khai Đề án “hành động vì môi trường sạch”. Đây sẽ là giải pháp tháo gỡ bài toán rác thải tại huyện Yên Phong hiện nay.

HA-MC

Authors