(TBMK) - Sau 20 năm tái lập (1/9/1999 - 1/9/2019), huyện Từ Sơn nay là thị xã Từ Sơn đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Thừa ủy quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thị xã Từ Sơn

Đến nay cơ cấu kinh tế của thị xã có sự thay đổi rõ rệt theo hướng tích cực với tỷ trọng ngành CN – XD 70,5%, dịch vụ 28%; nông nghiệp giảm còn 1,5%. Mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên 10%, thu ngân sách luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2018 thu được 1.646,9 tỷ đồng, gấp 160 lần so với năm 1999 (tái lập).

Thị xã chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch, văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 124,1 triệu đồng, (tương đương 5.374 USD, cao gấp hơn 2 lần bình quân cả nước). Thị xã hiện có 10 cụm công nghiệp làng nghề và đa nghề, 9 khu thương mại dịch vụ, làng nghề, đang hình thành 9 khu đô thị mới, hiện đại…

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Từ Sơn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu, góp phần xây dựng và phát triển thị xã Từ Sơn giai đoạn 1999 – 2019 được UBND thị xã khen thưởng.

Authors