(TBMK) - Thực hiện triển khai Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020 (OCOP) UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt 27 sản phẩm được tiêu chuẩn hóa.

Bánh Khoai Thị Cầu được lựa chọn là một trong những sản phẩm tham gia chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”

Bao gồm 4 nhóm: nhóm thực phẩm (gà Hồ, nem Bùi, bánh Phu Thê, bánh khoai, giò chả, nem chua, bún, xúc xích DABACO, dưa chuột dầm dấm, măng tây, khoai tây, cà rốt, vịt trời, mỳ gạo, gạo nếp, gạo tẻ thơm); nhóm đồ uống (sữa bò, rượu gạo, rượu tằm, rượu nếp cái hoa vàng); nhóm vải may mặc (tơ tằm); nhóm lưu niệm, nội thất, trang trí (đồ gỗ mỹ nghệ, tranh tre, đồ đồng mỹ nghệ).

UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, xây dựng bộ nhận diện nhãn hiệu OCOP Bắc Ninh; xúc tiến thương mại và liên kết tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ triển khai các hình thức tổ chức sản xuất; huy động nguồn lực tài chính, nguồn vốn để thực hiện.

Authors