(TBMK) – Do nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị (QL TT XDĐT) - Số vụ vi phạm TTXD trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã giảm đáng kể, không xảy ra những vi phạm về TTXD ở quy mô lớn.

Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo chấn chỉnh công tác QLTT XDĐT, chỉ đạo quyết liệt các địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-UBND với mục tiêu ngăn chặn các vi phạm TTXD; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đặc biệt là TP Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn tổ chức kiểm tra, rà soát vi phạm TTXD tại một số phường và khu vực vi phạm điển hình, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm để có tính răn đe.

Do triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm TTXD theo hướng phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kiên quyết hành vi vi phạm, đặc biệt là ở TP Bắc Ninh. Số vụ vi phạm TTXD đã giảm rõ rệt, những vi phạm về TTXD ở quy mô lớn không xảy ra, mà các vi phạm chỉ tập trung ở công trình nhà ở riêng lẻ.

Kết quả 6 tháng đầu năm, UBND cấp huyện, Sở Xây dựng và Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra 728 cuộc (tăng gần 2 lần so với cùng kỳ), xử lý vi phạm 31 trường hợp với tổng số tiền phạt vi phạm là 477 triệu đồng.

Authors