(TBMK) – Cụm Công nghiệp có tổng diện tích quy hoạch là 73,6ha…

Cụm Công nghiệp Tân Chi được xây dựng tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, có tổng diện tích quy hoạch là 73,6ha. Cụm Công nghiệp thành lập theo Quyết định số 349/ QĐ-UBND. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty CP Đầu tư Sao Thủy với tổng mức đầu tư là 344 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là công nghiệp đa ngành.

Một công ty tại Cụm công nghiệp Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn I, hoàn thành trong năm 2017 và đưa vào khai thác; giai đoạn II, bắt đầu từ Quý II/2019 đến Quý I/2021.

Authors