(TBMK) - Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) huyện Quế Võ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ngày 20/5/2019, Chính phủ có Quyết định 601 công nhận huyện Quế Võ đạt chuẩn NTM.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh – bà Đào Hồng Lan trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quế Võ đạt chuẩn NTM.

Tổng sản phẩm GRDP giai đoạn 2010 – 2018 trên địa bàn huyện Quế Võ tăng bình quân 15,3%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 28,3% năm 2010 xuống còn 9,8% năm 2018; lao động nông nghiệp giảm từ 66,8% xuống còn 22%; thu nhập bình quân đầu người đạt 56,3 triệu đồng/ người/ năm, tăng 33,6 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,71% theo chuẩn đa chiều. Tổng số vốn đầu tư cơ sở hạ tầng từ năm 2010 – 2018 gần 2.400 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 160 tỷ đồng; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn và nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%; 100% số trường học, trạm Y tế các xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia; 100% số thôn có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn chiếm 98%; số lao động có việc làm đạt 99,4%. Huyện có khu xử lý rác thải tập trung đạt tiêu chuẩn.

Thời gian tới, Quế Võ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao với các mục tiêu cụ thể: Xây dựng hạ tầng nông thôn kiểu mẫu, văn minh, hiện đại; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ; xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị cao gắn với bảo vệ môi trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân huyện Quế Võ đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Yêu cầu trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc nâng cao chất lượng tiêu chí NTM gắn với mục tiêu đưa huyện Quế Võ trở thành đô thị loại 4 vào năm 2019, tạo nền tảng trở thành thị xã trong tương lai gần; chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh: Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch; đẩy mạnh cải cách hành chính và tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Quế Võ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quế Võ đạt chuẩn NTM.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Võ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM được tặng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh.

Authors